2019

Stavební úprava Dopravní ulice

3. 10. 2019 | Autor: Archman Milan

V období od května do září 2019 probíhala v Dopravní ulici v úseku Domažlická – Šikmá rekonstrukce stávající komunikace.
V rámci této akce byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně odvodnění, úprava obrubníků, chodníků a zpomalovacího prahu. Bylo vytvořeno 9 nových parkovacích míst včetně jednoho stání pro osoby tělesně postižené. Součástí stavby byla též úprava křižovatky Domažlická – Dopravní, kde došlo ke změně přednosti v jízdě, vybudování nových ostrůvků a opravě povrchu části Domažlické ulice. Touto stavbou bylo taktéž vyřešeno zlepšení přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a tím zvýšení bezpečnosti jednotlivých uživatelů komunikací.

Prováděcí firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Celkové náklady: 18.746.370,- Kč


    

    

Město Plzeň