2019

Slovanská - uzavírky přejezdů - aktualizace k 2. 9. 2019

13. 6. 2019 | Autor: Fojtíková Andrea, Mgr.

V rámci opravy tramvajové trati Slovanská třída v Plzni je prováděna obnova krytu vozovky, rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce vodovodu a repanelizace tramvajové trati směrem do centra v úseku od náměstí Milady Horákové po ulici Sladkovského a ve směru z centra od ulice Částkova po náměstí Milady Horákové. Staveniště bylo předáno a práce zahájeny 4. 1. 2019 a smluvním termínem dokončení stavby je 4. 2. 2020. 

Vzhledem ke změnám, které se vyskytly v průběhu stavby (zejména změně technologie výměny aktivní zóny komunikace a vyhodnocení rizik spojených s převedením tramvajové dopravy na zrekonstruovanou kolej směr z centra, vedle které by současně probíhaly výkopové práce) bylo na jednání investorů stavby se zhotovitelem dohodnuto převedení tramvajové dopravy až po dokončení výměny aktivní zóny, tzn. v termínu 30. 9. 2019.


Postup stavby tedy bude následující:

- do 15. 9. 2019 bude hotové kompletní vozovkové souvrství v úseku Sladkovského – Částkova směr z centra a bude odstraněno veškeré dočasné dopravní značení a oplocení

- 16. 9. - 15. 11. 2019 bude probíhat úplná uzavírka Slovanské ulice v úseku Částkova – Malostranská

- do 30. 9. 2019 bude dokončena výměna aktivní zóny komunikace v úseku Částkova - Malostranská

- 30. 9. 2019 bude tramvajová doprava převedena na kolej směr z centra a kolej do centra bude uzavřena

- 30. 9. 2019 bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati směr do centra v úseku Částkova – Malostranská, přičemž v první polovině října bude uzavřen jízdní pruh směr do centra v úseku Sladkovského – Částkova, kde budou práce na rekonstrukci tramvajové trati pokračovat. Zde se bude jednat o částečnou uzavírku, kdy zde bude doprava vedena obousměrně po nové komunikaci a tramvajové trati tak jako v první fázi. Na rozdíl od první fáze zde nebudou výkopy pro vodovod a kanalizaci, proto nebude v celém úseku osazeno vysoké oplocení, doprava bude pouze převedena pomocí dopravního značení.

- 16. 11. 2019 bude zcela otevřena Slovanská ulice v úseku Částkova – Malostranská ve směru z centra a budou pokračovat dokončovací práce na tramvajové trati v částečné uzavírce v úseku Sladkovského – Malostranská, kde práce kompletně skončí 30. 11. 2019

- Rekonstrukce krytu vozovky v úseku Sladkovského – Malostranská směr do centra pak proběhnou na jaře 2020 za částečné uzavírky.

Město Plzeň