2019

Seminář lesní pedagogiky

13. 5. 2019 | Autor: Kaňáková Lucie

Ve středu 24. dubna 2019 se v Arboretu Sofronka uskutečnil seminář „Les ve škole/škola v lese“, který pro pedagogické pracovníky v MŠ, ZŠ i školních družinách připravil Nadační fond Zelený poklad a lektoři Zoja Zlonická (družina ZŠ Kunratice) a Jan Froněk ze vzdělávacího centra TEREZA, program LES ve ŠKOLE. Hlavním cílem tohoto programu a celého semináře bylo inspirovat vyučující k častému pobytu s dětmi venku, nejlépe v přírodě. Seminář zahájila Tereza Pelclová z Nadačního fondu Zelený poklad, přivítala zúčastněné a předala slovo vedoucímu arboreta Ing. Janu Kaňákovi, PhD. Ten přítomné seznámil s možnostmi, které arboretum, jež je vybavené pro účely lesní pedagogiky, nabízí pro výuku žáků MŠ i ZŠ v lese. Dále uvedl zkušenosti z praxe, které mají pracovníci arboreta z každodenní práce s dětmi v přírodě.
Společně jsme se pak přesunuli na horní plochu Arboreta Sofronka, kde výuky lesní pedagogiky probíhají, a tam už pokračoval seminář pod vedením právě Zoji Zlonické a Jana Froňka.
Paní Zlonická přiblížila své zkušenosti ze školní družiny Kunratice, kde chodí pravidelně s dětmi do přírody. Ukázala několik prvostupňových projektů na různá roční období, ale především se zaměřila na jaro. Samozřejmě nesměly chybět praktické ukázky aktivit při pobytu v přírodě. Navíc dorazily i paní učitelky, které měly za sebou účast na stáži v německých ekologicky zaměřených družinách a podělily se o své zkušenosti.
Toto již druhé setkání (první proběhlo v lednu) bylo úspěšně zakončeno v odpoledních hodinách a myslím, že si všichni odnesli spoustu inspirace, cenných rad a doporučení pro častý pobyt s malými či většími dětmi venku, nejlépe v přírodě.

Akce probíhala v rámci projektu „MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky kofinancování od Města Plzně. Díky tomu byla účast pro zájemce z řad pedagogů bezplatná.


Text: Lucie Kaňáková, SVSMP LZVH

Fotografie: Vít Štaif pro Nadační fond Zelený poklad


   

   

   

   

    

   

Město Plzeň