2019

Radobyčice – stavební úprava ulic Jabloňová – Lánská

6. 2. 2020 | Autor: Archman Milan

V prosinci 2019 byla dokončena rekonstrukce ulic Jabloňová a Lánská v Plzni – Radobyčicích.
Byla provedena oprava vozovky včetně odvodnění, vybudována zvýšená křižovatková plocha v místě křížení výše zmíněných ulic, úprava vstupů, vjezdů a odstavných míst pro automobily.

Prováděcí firma: VIDA GROUP s.r.o.

Celkové náklady: 6.380.800,- Kč

    

Město Plzeň