2019

Poznejte krásy včelího světa v Arboretu Sofronka

17. 9. 2019 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Autor textu: Ing. Kateřina Štýsová
Autor fotografií: Jaroslav Vogeltanz


Pohráváte si s myšlenkou začít včelařit, proniknout do tajů včelího světa, nechat se unášet omamnou vůní, která z úlu vychází nebo si vytočit vlastní med a vyrobit svíčku z včelího vosku? Jakmile si odpovíte na některou z těchto otázek ano, neváhejte a přijďte se podívat za námi a za včelkami do krásného prostředí Arboreta Sofronka, kde Vás v rámci projektu „Včelaříme pro radost“ rádi seznámíme se základy včelaření a přiblížíme Vám život včel a práci včelaře.

Díky finanční podpoře nadačního fondu Zelený poklad a Správě veřejného statku města Plzně, zastoupené Ing. Janem Kaňákem Ph.D., který nám nabízí v Arboretu Sofronka jedinečné podmínky k této činnosti, mohou začínající včelaři, milovníci přírody, děti i dospělí doslova všemi smysly nasát úžasnou atmosféru včelaření.

Úvodem do projektu „Včelaříme pro radost“ byly Včelí dny na Sofronce, které probíhaly souběžně se Dny otevřených zahrad v měsíci červnu. Od té doby se scházíme na včelnici arboreta Sofronka pravidelně jednou měsíčně.

Na naší první schůzce v červenci jsme si pověděli něco o začátcích včelaření, o cestě od brtnictví přes košnice až k dnešním úlům, a také o tom, jak to v takovém úlu vypadá. Představili jsme si různé úlové sestavy, včelařovy pomůcky a zásady bezpečnosti práce se včelami. Poté jsme se vybaveni včelařskými klobouky a dýmákem vypravili přímo na návštěvu včelího společenství. Zatímco se dospělí zájemci učili rozpoznávat na plástvi vlastnoručně vyndané z úlu dělničí buňku od trubčiny, zásoby pylu a medu od buněk s plodem, malí včelaříci se rozplývali nad chutí a vůní čerstvého medu.

Druhá schůzka projektu „Včelaříme pro radost“ byla naplněna aktuálními tématy pro srpen, tedy zakrmováním a ošetřováním včelstev. Řekli jsme si možné způsoby těchto činností a představili si pomůcky a „zlepšováky“, které včelař při těchto úkonech používá. Zkušenější včelaři se podělili se svými metodami a znalostmi, začínající včelaři získávali odpovědi na své otázky. A pak zaznělo opět naše oblíbené „Jdeme do včel“. Sami účastníci si vyndávali plástve z úlů, abychom společně mohli zhodnotit stav včelstev. Opět jsme si popisovali vše, co vidíme a všechna ta krása, vůně a fascinace životem včel přímo čišela z očí účastníků.

Na posledním, zářijovém setkání (5. září 2019) jsme si pověděli o škůdci zavíječi voskovém a boji proti němu, o přípravách včelstev na zimu a o ošetřování souší - vytočených pláství. Staré souše jsme díky parnímu vařáku proměnili v krásný žluťoučký vosk. Přímo u včel jsme zkontrolovali jejich zásoby na zimu, upravili úlový prostor, vyndali krmítka a ujistili se, že je vše připravené na klidné zimování našich včelek.

V říjnu, přesněji 15. října, nás čeká už jen krátké nahlédnutí do včel, abychom provedli podzimní ošetření proti varroáze a pak už jen povíme: „Děkujeme drahé včelky, přejeme krásné zimování!“ A dále je nebudeme rušit. Budeme se věnovat spíše teorii, povíme si o roztoči Varroa destructor – velkému nepříteli včel, a přiblížíme si další postupy v boji proti varroáze.

Zároveň je to v tomto roce poslední příležitost navštívit naši včelnici na Sofronce. U včelek se opět sejdeme až v únoru.

Od listopadu do ledna se budeme věnovat více teoretické stránce včelaření pomocí přednášek, které se uskuteční jednou měsíčně v mezigeneračním centru Totem. Účast nám přislíbil učitel včelařství Augustin Uváčik, Daniel Prokeš nebo Petr Černohorský. Aktuální informace k přednáškám a tématům najdete na našich webových stránkách www.vcelari-plzen.cz.


     

     

     

Město Plzeň