2019

Parkoviště ulice Ke Sv. Jiří v Plzni

9. 5. 2019 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

V průběhu měsíců března a dubna 2019 SVSMP realizovala výstavbu parkoviště v ul. Ke Sv. Jiří. Celkem tak vzniklo 51 nových kolmých parkovacích stání (z toho 3 jsou vyhrazeny pro osoby ZTP). Součástí stavby byla i oprava stávajícího chodníku, nové veřejné osvětlení a výsadba 17 ks nových stromů.

Prováděcí firma: ISKOM spol. s r.o.

Celkové náklady: 3.476.245,- Kč


   


Město Plzeň