2019

Opravy chodníků na Slovanech 2019

24. 1. 2020 | Autor: Sýkora Pavel

V roce 2019 v rámci rozpočtových možností SVSMP realizovala v obvodě Slovany opravy těchto chodníků:


Oprava chodníků v Hluboké ulici

V říjnu 2019 byla provedena oprava povrchů chodníků v Hluboké ulici na Slovanech v úseku od ulice Vřesové po ulici Malostranskou. Byla realizována výměna nevyhovujících původních povrchů ze staré živice poškozeného mnoha výkopy a kořeny stromů za nové povrchy z betonové zámkové dlažby, včetně výměny sadových obrubníků a vydláždění vjezdů do garáží. Práce na opravách byly provedeny po dokončení pokládek kabelů ČEZ.

Prováděcí firma: RAMIREAL s.r.o.

Celkové náklady: 1.372.437,- Kč

před:
    

po:
    

Oprava chodníku v Suvorovově ulici

Během října - listopadu 2019 proběhla oprava povrchu chodníku v Suvorovově ulici na Slovanech v úseku od ulice Gruzínské po ulici U Bachmače. Byla provedena výměna nevyhovujícího původního povrchu částečně ze staré živice a zčásti z litého asfaltu a mozaiky, poškozeného mnoha výkopy a kořeny stromů, za nové povrchy z betonové zámkové dlažby, včetně výměny sadových obrubníků a vydláždění přístupů ke vchodům do domu. Práce provedeny dle požadavků společenství vlastníků bytových jednotek.

Prováděcí firma: Obstav profi s.r.o.

Celkové náklady: 943.995,- Kč

před:
    

po:
    

 

Bezbariérová cesta k hospici Sv. Lazara

Koncem loňského roku byla dokončena úprava bezbariérového přístupu k hospici Sv. Lazara v Sladkovského ulici na Slovanech. Součástí stavebních prací byla výšková úprava nástupišť MHD a oblouků v místě přechodu pro chodce. Povrchy chodníků jsou vyhotoveny z betonové zámkové dlažby.

Prováděcí firma: SUPTel a.s.

Celkové náklady: 773.773,- Kč

před:
    

po:
    

 

Oprava chodníků v Jasanové ulici

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu povrchů chodníků bylo v Jasanové ulici na Slovanech v úseku od ulice Malostranské po Slovanskou třídu přistoupeno k výměně původních nevyhovujících povrchů ze staré živice poškozených mnoha výkopy a kořeny stromů za povrchy nové z betonové zámkové dlažby, včetně výměny sadových obrubníků a vydláždění vjezdů do garáží. Práce na opravách byly provedeny po dokončení pokládek kabelů ČEZ, ke konci roku 2019.

Prováděcí firma: RAMIREAL s.r.o.

Celkové náklady: 1.726.430,- Kč

před:
         

po:
    

 

Oprava chodníků v Polní ulici

Koncem loňského roku proběhla realizace opravy povrchu chodníku v Polní ulici na Slovanech v úseku od ulice Olšové po ulici Kaštanovou. Z důvodu nevyhovujícího původního povrchu ze staré živice poškozeného mnoha výkopy byla provedena jeho výměna za nový povrch z betonové zámkové dlažby, včetně výměny sadových obrubníků a vydláždění vjezdů do garáží. Práce na opravě byly provedeny po dokončení pokládky kabelů ČEZ.

Prováděcí firma: RAMIREAL s.r.o.

Celkové náklady: 428.432,- Kč

před:
    

po:
    

 

Město Plzeň