2019

Oprava tramvajové trati Karlovarská

9. 8. 2019 | Autor: Fojtíková Andrea, Mgr.

V termínu 17.8.2019 01:00 – 30.8.2019 23:59 bude probíhat repanelizace koleje TT Karlovarská třída (směr do města) v úseku od zastávky Pod Záhorskem – k mostu Generála Pattona.

Tramvajová doprava bude po dobu repanelizace vedena obousměrně po neopravované koleji (směr Košutka) a její provoz bude řízen automatickým semaforem.
 
Na přilehlé komunikaci první třídy (Karlovarská) bude po dobu stavby uzavřen levý jízdní pruh směrem do centra, prostřední jízdní pruh bude průjezdný bez omezení. Současně bude zrušeno vyhrazení pravého jízdního pruhu pro autobusovou dopravu a doprava bude tímto pruhem vedena přes Rondel (viz obrázek).
Repanelizace tramvajové trati je prováděna kvůli špatnému stavu starých BKV panelů, upevňovacích rybin panelů BKV a zřetelné degradace podloží pod nimi. Z důvodu bezpečnosti je v tomto úseku v současné době již snížena rychlost tramvají a v případě neprovedení opravy v letošním roce hrozí možné uzavření tramvajové trati ze strany drážního úřadu.
Opravu nebylo možné realizovat v minulosti současně s opravou mostu Generála Pattona, protože by úsek obousměrné tramvajové dopravy byl neúměrně dlouhý a docházelo by k příliš dlouhým čekacím dobám na úseku řízeném semaforem, přičemž by současně hrozilo, že čekající tramvajové soupravy budou překážkou pro plynulý provoz na přilehlých křižovatkách.
Oprava bude provedena ještě v době letních prázdnin, kdy je intenzita provozu ve městě nižší a tudíž tato uzavírka nebude na plynulost provozu mít zásadní vliv. 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň