2019

Oprava Rooseveltova mostu

11. 11. 2019 | Autor: Šašek Václav

Rooseveltův most byl na základě v uplynulých letech proběhnuvších standardních mostních prohlídek, které jsou průběžně prováděny za účelem stanovení technického stavu mostů, zařazen do seznamu objektů k bezpodmínečné opravě.

Stávající mostní objekt byl vlivem zatékání srážkových vod do konstrukcí chodníků, části nosné konstrukce a spodní stavby mostu, ve špatném stavebním stavu, proto bylo nutné neprodleně zahájit práce na jeho opravě a odstranění stávajících vad a špatného stavu mostu.

Proto byla na jaře letošního roku zahájena jeho rekonstrukce a dne 5. 11. 2019 byla kompletně dokončena první etapa oprav Rooseveltova mostu.

V části nad Tyršovou ul. byly provedeny izolace, chodníky a pokládka nového asfaltového povrchu komunikace. V rámci oprav byly také vyměněny všechny dilatační závěry na mostě. V celé délce mostu bylo nově natřeno zábradlí, sanovány římsy a položena nová izolace pod chodníky, kde byly uloženy nové kabelové chráničky. Na mostě byl kompletně realizován nový povrch komunikace včetně křižovatky sady 5. května x Rooseveltova ul. V části mostu nad řekou Mží proběhlo očištění kamenného obložení mostu, přespárování a sanace porušených míst. V části nad ul. Tyršova a ul. Podmostní byl sanován podhled mostovky.

Stavba byla dokončena v předstihu oproti plánovanému smluvnímu termínu.

Celkové náklady na stavbu činily 31 129 931,23 Kč včetně DPH.

Následovat budou další etapy stavby, v první řadě oprava a sanace pilířů a opěr mostu u Tyršovy a Podmostní ul. včetně výměny ložisek mostu a dále potom bude řešen špatný stav přístupových schodišť na most.


před:
         

     

po:
        

     

Město Plzeň