2019

Oprava Rooseveltova mostu v Plzni - aktualizace k 20. 8. 2019

27. 5. 2019 | Autor: Fojtíková Andrea, Mgr.

Stávající mostní objekt je, vlivem zatékání srážkových vod do konstrukcí chodníků, části nosné konstrukce a spodní stavby mostu, ve špatném stavebním stavu, proto bylo nutné zahájit práce na jeho opravě a odstranění stávajících vad a špatného stavu mostu.

Práce budou probíhat v následujících etapách a s následujícími omezeními:
1.      Etapa – most zcela uzavřen pro veškerou dopravu mimo MHD  provoz je veden po objízdných trasách přes most gen. Pattona nebo okolo Boleveckého rybníka
termín: 15.5. – 30.6.2019
Pro pěší je uzavřen levý chodník ve směru z centra na Lochotín a průchod je zajištěn po pravém chodníku.
 
2.    Etapa  –   most zcela uzavřen pro veškerou dopravu provoz veden po objízdných  trasách přes most gen. Pattona nebo okolo Boleveckého rybníka 
termín: 1.7. – 31.8.2019
Denní linky MHD č. 20, 33 a 40 budou obousměrně odkloněny po objízdné trase Americkou ulicí, ulicí sady Pětatřicátníků, přes most gen. Pattona a dále se napojí na stálou trasu. Zastávky „Náměstí Republiky“ (oba směry) a „Otýlie Beníškové“, resp. „Rondel“ za Kauflandem nebudou po dobu úplné výluky obsluhovány. Za zastávku „Rondel“ bude jako náhradní sloužit stávající zastávka „Rondel“ na odbočovacím rameni z rondelu směr centrum.
Noční linky MHD budou odkloněny ve směru z centra z náměstí Republiky ulicí Solní do sadů Pětatřicátníků a přes most gen. Pattona na svou trasu, v opačném směru přes most gen. Pattona, sady Pětatřicátníků. Na křižovatce sadů Pětatřicátníků X Solní najedou na tramvajové těleso, ze kterého odbočí do Prešovské ulice a přes náměstí Republiky se napojí na stálou trasu. Ve směru z centra bude autobusová zastávka „Náměstí Republiky“ pro noční provoz fungovat. Pro opačný směr bude jako zastávka „Nám. Republiky“ provizorně sloužit TRAM zastávka „Nám. Republiky“ před křižovatkou ul. Prešovská X ul. Františkánská.
 
V období 1.7. – 25.8.2019 bude z důvodu výměny mostních závěrů most uzavřen i pro pěší. Náhradní trasy jsou dvě:
a)      přes most gen. Pattona
b)     přes Lochotínskou lávku a podél Tyršovy ulice na křižovatku se sady 5. května (u parkovacího domu Rychtářka), kde po přechodu pro chodce přejít přes Tyršovu ulici
 
Rekonstruovaný levý chodník (ve směru z centra na Lochotín) byl otevřen 18.8.2019 a do října 2019 bude průchod chodců zajištěn po tomto levém chodníku.
 
 
3.      Etapa – provoz na mostě neomezený, částečná omezení na komunikaci I/20 ul. Tyršova (pod mostem)
a.      14.5. – 14.6. 2019 ve směru do Domažlic (k Plaze) Průjezd aut je zajištěn v jednom pruhu oběma směry.
b.      15.6. – 15.7. 2019 ve směru do Prahy – Průjezd aut je zajištěn v jednom pruhu oběma směry.
Město Plzeň