2019

Oprava chodníku Žlutická 19-29

4. 10. 2019 | Autor: Pojerová Miroslava

V měsíci září byla provedena oprava povrchu chodníku ve Žlutické ulici podél domů č. 19-29. Nevyhovující povrch byl nahrazen novým asfaltovým povrchem a byly osazeny nové záhonové obrubníky. V místě vstupů do domů byl chodník upraven tak, aby co nejvíc umožňoval bezbariérový přístup.

Prováděcí firma: DYBS Plzeň s.r.o.

Celkové náklady: 900.000,- Kč


před:
     

po:
     

 

Město Plzeň