2019

Dětský den na Sofronce

13. 6. 2019 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Poslední dny května, čtvrtek a pátek, byly věnovány v Arboretu Sofronka dětem. Jak už se stalo tradicí, Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně ve spolupráci s pracovníky arboreta uspořádal pro plzeňské mateřské školky dopolední program – Den dětí. Tentokráte čekala na děti zvířátka domácí i exotická a na každém stanovišti „pohádkového lesa“ připravila pro děti soutěžní úkol. A na závěr, v cíli, jak už to v pohádkách bývá, na děti čekala od krále a královny sladká odměna. Odměnou pro organizátory pak byly spokojené tváře dětí, které se celé dopoledne velmi dobře bavily v krásném přírodním prostředí.


       

       

       

Město Plzeň