2019

Cyklistická doprava - realizace v roce 2019

2. 3. 2020 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

LÁVKA PŘES ŘEKU RADBUZU POD LITICEMI
Nová lávka překlenující tok řeky těsně nad začátkem vodní nádrže České údolí usnadnila cyklistům a chodcům cestu z údolí Radbuzy do Litic. Lávka je ocelová s dolní mostovkou. Základním nosným prvkem jsou obloukové příhradové nosníky s trubkovými pásy. Součástí stavby byly i přístupové komunikace k lávce: na levém břehu řeky z cesty za fotbalovým hřištěm a na pravém břehu poměrně strmým svahem k polní cestě na severovýchodním úbočí Dubové hory.

Délka: cca 200 m

Investor: město Plzeň zastoupené OI MMP
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
Náročná přestavba území u Hlavního vlakového nádraží v Plzni umožnila přivést do předprostoru nádražní budovy i cyklistickou dopravu. Byla vybudována stezka pro chodce a cyklisty podél Mikulášské třídy (pod železničními mosty), její propojení k nádraží a před hlavní budovou nádraží bylo osazeno 10 stojanů na kola. Stojany byly osazeny i u vjezdu do nového autobusového terminálu sousedícího s vlakovým nádražím (v Šumavské ulici).

Délka: cca 200 m

Investor: město Plzeň zastoupené OI MMP

    


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL CHRÁSTECKÉ A MOHYLOVÉ ULICE – I. část
V rámci opravy mostu přes Úslavu a rekonstrukce celého uličního prostoru Chrástecké a Mohylové ulice v úseku od řeky ke křižovatce s Masarykovou ulicí budou podél komunikace nově vybudovány stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. V roce 2019 byla provedena oprava mostu a úsek komunikace mezi mostem a Dílenskou ulicí. Stavba (včetně výměny kanalizační stoky) bude dokončena v polovině roku 2020.

Délka I. části: cca 300 m

Investor: město Plzeň zastoupené SVSMP ve spolupráci se SÚSPK a Vodárnou Plzeň

    


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V DLOUHÉ ULICI
Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice na Doubravce přinesla cyklistům nový úsek stezky s rozděleným provozem v přidruženém prostoru komunikace. Nová stezka navazuje na stezku pro chodce a cyklisty podél Rokycanské třídy. V rámci stavby byl - poprvé v Plzni - zřízen i krátký úsek vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty (těsně před křižovatkou „U Pietasu“).

Délka: cca 600 m

Investor: město Plzeň zastoupené OI MMP

    


REVIZE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ STEZEK PRO CHODCE A CYKLISTY
Na začátku roku 2019 byly se silničním správním úřadem a Policií ČR–DI dohodnuty “vzorové listy“ pro dopravní značení stezek pro chodce a cyklisty. Podle těchto pravidel, která zohledňují současnou legislativu týkající se cyklistické dopravy, probíhá postupná revize dopravního značení všech stezek v Plzni. Během roku 2019 byly stanoveny úpravy DZ na přibližně polovině stezek na území města, revize bude pokračovat i v roce 2020.

Zajišťuje: SVSMP

Město Plzeň