2019

Cyklistická doprava - realizace v roce 2018

27. 3. 2019 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY RADČICE - MALESICE
Městské části Radčice a Malesice propojila nová stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem, která vede od kaple v Kyjovském lese (zde navazuje lesní cesta opravená v roce 2017) do malesické ulice Ke Sv. Josefu. Stezka je široká 3 m, má asfaltový povrch a jsou u ní dvě odpočinková místa – vyhlídky s lavičkami.

Délka: cca 1000 m

Investor: město Plzeň zastoupené SVSMP, projekt připravil MO Plzeň 10.

      


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KOTEROV - STARÝ PLZENEC
Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem vede od lávky přes Úslavu nad Koterovem k silničnímu mostu ve Starém Plzenci. Stezka vede po loukách v údolí Úslavy, má asfaltový povrch šířky 3 m. Stezka nahrazuje trasu po silnici III. třídy, která má oproti stezce náročnější profil. Stezka je jedním z prvních realizovaných úseků plánované cyklotrasy Plzeň - Brdy.

Délka: celkem 3,15 km, z toho na území Plzně 0,7 km

Investor: MO Plzeň 2 ve spolupráci s městem Starý Plzenec; na stavbu byla udělena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a také dotace Plzeňského kraje.

      


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL ULICE POD VINICEMI (U ZOO)
Podél areálu zoologické zahrady (v ulici Pod Vinicemi) byla vybudována nová stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem, která je součástí systému sportovně rekreačních tras v údolích plzeňských řek (tzv. Greenways). Stezka navazuje směrem do centra na stezku v Lochotínském parku a na polní cestu odbočující z Kilometrovky. V opačném směru je naplánované její propojení s nedávno postavenou lávkou přes Mži (u křižovatky Radčická x Pod Vinicemi).

Délka: cca 750 m

Investor: město Plzeň zastoupené OI MMP; akce byla pod názvem „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017 – 2018“ podpořena z 50. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřené na oblast „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“.


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL CHEBSKÉ ULICE V KŘIMICÍCH
Podél Chebské ulice byla vybudována stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem od tzv. Rozvodny až ke křižovatce s ulicí Průkopníků (po levé straně směrem do Křimic). Jedná se o jednu z etap výstavby stezky, která povede mezi městským okruhem a Křimicemi. Pro zbývající střední úsek této stezky se v roce 2018 podařilo získat do majetku města potřebné pozemky a může být tedy zahájena projektová příprava stavby.

Délka: cca 500 m

Investor: město Plzeň zastoupené SVSMP

       


OPRAVA STEZKY Z HRADIŠTĚ SMĚREM NA RADOBYČICE
Mezi Hradištěm a Radobyčicemi prošel rekonstrukcí poslední úsek stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem – stezka má nově tři metry široký asfaltový povrch, byla podél ní vysazena alej listnatých stromů. Po stavbě nové lávky přes řeku (včetně cesty z Hradiště) a opravě úseku blíž k Radobyčicím získala nový povrch i střední část této oblíbené výletní cyklotrasy. Stezka je součástí systému sportovně rekreačních tras v údolích plzeňských řek (zde Úhlavy).

Délka: cca 700 m

Investor: město Plzeň zastoupené OI MMP; akce byla pod názvem „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017 – 2018“ podpořena z 50. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřené na oblast „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“.

      

Město Plzeň