2019

Bolevecké rybníky a jakost vody (srpen 2019)

20. 8. 2019 | Autor: Maršálková Jiřina

Množství vody v rybnících Bolevecké soustavy stále ubývá. Letošní léto je sice srážkami podstatně bohatší než extrémně suchý rok 2018, ale do rybníků se voda příliš nedostane. Zalesněná přírodní část povodí srážky zadrží a nepustí, což jí nelze vyčítat. Ze zastavěné části povodí (sídliště Bolevec, Košutka a Lochotín) je většina srážkové vody odvedena do jednotné kanalizace a protéká podél Velkého Boleveckého rybníka na čistírnu odpadních vod na břehu Berounky. Hospodaření se srážkovou vodou v městském prostředí musíme zásadně změnit a postupně navracet to, co naprší zpět do přirozeného koloběhu.

Nedostatek vody pociťují všechny rybníky soustavy, ale ve všech, kromě vypuštěného Košináře, se dá koupat.


Velký Bolevecký rybník – vývoj výšky hladiny v posledních třech letech. Ještě na jaře roku 2017 byla hladina v úrovni přelivu – Bolevák byl tedy úplně plný. Zásadní pokles hladiny nastal v roce 2018, který byl zejména pro Plzeňsko extrémně suchý. Ubylo skoro 60 cm vody. Úbytek vody ve Velkém Boleveckém rybníce je způsoben především výparem z hladiny v horkých dnech, kdy se může za den odpařit 4-8 milimetrů vody. Srážky výpar částečně vyrovnávají.

 

Kvalita vody je ve všech rybnících i teď, koncem léta, poměrně dobrá. Sinice se objevily pouze v Třemošenském, ale velmi málo. Chemicky a bakteriologicky je voda všech rybníků velmi dobrá. Pouze hodnota průhlednosti se na některých rybnících už snížila a klesla i pod 1 metr.

Velký Bolevecký rybník nabízí co do kvality a průhlednosti vody daleko nejlepší podmínky. Průhlednost vody zde přesahuje 3 m. Tak průhledná voda je udržována působením ponořených vodních rostlin, které jsou soustavně sklízeny vyžínací lodí Bolek. Při kosení a nakládání rostlinné biomasy ale malá část rostlin unikne. Plavci tedy musí počítat s tím, že se mohou s rostlinami dostat náhodně do kontaktu, a to i při koupání při břehu. Vodní rostliny nepředstavují při kontaktu žádné zdravotní riziko.


 
Senecký rybník
je letos neobvykle zelený. Vlivem vody prosakující do rybníka má totiž voda nízkou hodnotu pH – je tedy tzv. kyselá. To se na chuti sice nepozná, ale ocení to pokožka, které nízké pH svědčí. A právě v kyselé vodě se daří i neobvyklým druhům zelených řas. Jsou naprosto neškodné.


 
Třemošenský rybník
už má vodu lehce hnědě zakalenou, což je způsobeno aktivitou ryb, které byly vysazeny, aby držely na uzdě rozvoj vodní vegetace. Průhlednost zde klesla pod 1 m, ale ve vodě nejsou žádné mikroorganismy, které by představovaly pro koupající se lidi jakékoli riziko.


 
Kamenný rybník
je v kvalitě vody stálice. Voda má nahnědlou barvu vlivem tzv. huminových látek, které se sem dostávají z rašeliny, a trvale s velkou rezervou vyhovuje ke koupání. V posledních dnech se na hladině objevily narůžovělé povlaky. Nejedná se o žádný druh znečištění. Jsou to sirné baktérie, které vyplavaly ode dna v nejhlubším místě rybníka. Je to velmi zajímavý úkaz, který byl velmi silně pozorován na podzim roku 2017. Důležité je, že pro plavce jsou tyto baktérie naprosto neškodné. Povlaky s větrným počasím rychle zmizí.

   

 
Šídlovský rybník
už má také zřetelnější vegetační zákal, ale průhlednost vody stále ještě neklesla pod 1 m. Rybník nabízí pořád ještě příznivé podmínky ke koupání.


 

Ke zprávě byly využity výsledky pravidelného monitoringu – poslední výsledky jsou z odběru dne 6. 8. 2019.

Město Plzeň