2019

Arboretum Sofronka – přehled činnosti v roce 2019

17. 12. 2019 | Autor: Kaňáková Lucie

První akcí pro veřejnost v roce 2019 byl pátý ročník jarní procházky s názvem „Vítání jara aneb Z Rybárny na Sofronku“. Jako obvykle ho pro rodiny s dětmi připravil Úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně ve spolupráci se Skautským střediskem Stopa a Lesní školkou Medvíďata. V sobotu 23. 3. 2019 se ho za nádherného slunečného počasí zúčastnilo téměř na dvě stovky Plzeňanů.
Start byl připraven na hrázi Velkého boleveckého rybníka u budovy vedení městských lesů. Děti zde dostaly „Vandrovní list“, do kterého po cestě sbíraly razítka za splněné úkoly. Byla také otevřena „Výuková zahrada s vodními prvky“, kterou si návštěvníci mohli samostatně prohlédnout. Další stanoviště bylo umístěno na pláži Boleveckého rybníka, kde si velcí i malí vyzkoušeli sázení stromků. Protože ani našim spolupracovníkům se nevyhnuly chřipkové viry, muselo být stanoviště „Sádky“ uzavřeno a byl zde připraven náhradní úkol, týkající se sladkovodních ryb. Na cestě od rybníka Košináře návštěvníci určovali označené listnaté i jehličnaté stromy. U Seneckého rybníka vytvořili oblíbené stanoviště skauti z oddílu Stopa a také Lesní školka Medvíďata. Zde si děti vyzkoušely svoji obratnost a zručnost.
Cíl procházky byl na horní ploše Arboreta Sofronka, kde byly připraveny kvízy, doplňovačky a omalovánky s lesní tématikou, jelení a dančí shozy.
Po předložení vyplněného „vandrovního listu“ dostaly nejen děti drobné upomínkové předměty a sladkou odměnu.
Většina návštěvníků využila krásného, téměř letního, počasí k posezení u ohně a opékání buřtů, klobás i jablek.

Ve středu 24. dubna 2019 se v Arboretu Sofronka uskutečnil seminář „Les ve škole/škola v lese“, který pro pedagogické pracovníky v MŠ, ZŠ i školních družinách připravil Nadační fond Zelený poklad a lektoři Zoja Zlonická (družina ZŠ Kunratice) a Jan Froněk ze vzdělávacího centra TEREZA, program LES ve ŠKOLE. Hlavním cílem tohoto programu a celého semináře bylo inspirovat vyučující k častému pobytu s dětmi venku, nejlépe v přírodě. Seminář zahájila Tereza Pelclová z Nadačního fondu Zelený poklad, přivítala zúčastněné a předala slovo vedoucímu arboreta Ing. Janu Kaňákovi, PhD. Ten přítomné seznámil s možnostmi, které arboretum, jež je vybavené pro účely lesní pedagogiky, nabízí pro výuku žáků MŠ i ZŠ v lese. Dále uvedl zkušenosti z praxe, které mají pracovníci arboreta z každodenní práce s dětmi v přírodě.
Společně jsme se pak přesunuli na horní plochu Arboreta Sofronka, kde výuky lesní pedagogiky probíhají, a tam už pokračoval seminář pod vedením lektorů.
Paní Zlonická přiblížila své zkušenosti ze školní družiny Kunratice, kde chodí pravidelně s dětmi do přírody. Ukázala několik prvostupňových projektů na různá roční období, ale především se zaměřila na jaro. Samozřejmě nesměly chybět praktické ukázky aktivit při pobytu v přírodě. Navíc dorazily i paní učitelky, které měly za sebou účast na stáži v německých ekologicky zaměřených družinách a podělily se o své zkušenosti.
Toto již druhé setkání (první proběhlo v lednu) bylo úspěšně zakončeno v odpoledních hodinách a myslím, že si všichni odnesli spoustu inspirace, cenných rad a doporučení pro častý pobyt s malými či většími dětmi venku, nejlépe v přírodě.
Akce probíhala v rámci projektu „MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky kofinancování od města Plzně. Díky tomu byla účast pro zájemce z řad pedagogů bezplatná. Fotografie z akce pořídil pro Nadační fond Zelený poklad Vít Štaif.

První sobotu v květnu pořádal hokejový klub Pilsen Wolves ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně „Pohádkovou stezku mezi borovicemi“. A kde jinde než v borovicovém Arboretu Sofronka, kde vznikl pohádkový les plný pohádkových bytostí, her a soutěží pro děti. Přestože počasí tentokrát opravdu nepřálo, pršelo a bylo velmi chladno, sešlo se kolem pětistovky návštěvníků. Na sedmi stanovištích potkávaly děti s doprovodem rodičů různé pohádkové bytosti, které jim dávali rozmanité úkoly a po jejich splnění razítka do startovního archu. Po absolvování celé trasy čekal v cíli na děti diplom, sladká odměna, omalovánky a drobný upomínkový předmět. U připraveného ohýnku se návštěvníci mohli nejen ohřát, ale především si opéci buřty. Díky zaměstnancům arboreta a členům hokejového klubu, kteří se ve svém volném čase převlékli za piráty, vodníky, víly, vlka a Karkulku, se celá akce opravdu vydařila.

Pravidelná jarní výstavka hub s mykologickou poradnou v borovicovém Arboretu Sofronka se letos kvůli velkému suchu málem neuskutečnila, nicméně týden před jejím zahájením se počasí trochu umoudřilo. Pořadatelství se spolu se Správou veřejného statku města Plzně jako vždy ujal Mykologický klub Plzeň v čele se Zdeňkem Hájkem a Jitkou Vernerovou. I přes nástrahy sucha v krajině se jim a jejich kolegům nakonec podařilo najít a vystavit celkem 56 druhů hub. Návštěvníci si mohli přinést k určení vlastní nálezy a dostalo se jim, v případě že se jednalo o houby jedlé, i doporučení nejvhodnější kulinářské úpravy. Výstavku navštívila za oba dva dny necelá stovka Plzeňanů, děti ze základních škol a skauti.

Poslední dny května, čtvrtek a pátek, byly věnovány v Arboretu Sofronka dětem z plzeňských mateřských škol. Jak už se stalo tradicí, Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně ve spolupráci s pracovníky arboreta pro ně uspořádal dopolední program ke Dni dětí. Tentokrát čekala na děti zvířátka domácí i exotická a na každém stanovišti „pohádkového lesa“ děti plnily soutěžní úkoly.

Víkend otevřených zahrad je celosvětová akce, svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend), který vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.
V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně rychle vzrůstal. Do projektu se v současné době zapojují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.
Cílem této akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech a prezentovat tento obor veřejnosti. K této akci se mohou přihlásit všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého. Buď svůj historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavý příběh. Mohou se ale zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně, např. ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Hlavním organizátorem této akce v ČR je občanské sdružení Průvodce parkem, spolupracujícími organizacemi pak Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Národní památkový ústav. Garantem je pan Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
V letošním roce proběhla tato akce 8. a 9. června a jenom v Plzni se ji pod patronací Nadačního fondu Zelený poklad zúčastnilo 10 zahrad a zahradních objektů, z toho 4 objekty, které jsou pod Správou veřejného statku města Plzně: Luftova zahrada, Hřbitov U Všech svatých na Roudné, Vodní zahrada pod hrází Velkého boleveckého rybníka a Arboretum Sofronka.
Arboretum Sofronka se této akce zúčastňuje pravidelně a v jejím rámci také pořádá ve spolupráci s Českým svazem včelařů akci pro včelaře a příznivce včel – tzv. Včelí dny na Sofronce. Takže mimo prohlídky arboreta s odborným výkladem (Ing. Jan Kaňák Ph.D.) a areálu lesní pedagogiky s atraktivním krmením daňků byly připraveny i přednášky se včelí a včelařskou tématikou, Naučná stezka o včelách a včelařství s doprovodem odborníků – včelařů a dobové úly a včelařské pomůcky. Letošním bonusem byl program pro děti nazvaný „Putování včelí stezkou“ s tvořivou dílničkou a ochutnávkou medu, o jehož financování se zasloužil i Nadační fond Zelený poklad.
Přestože byl tento víkend v Plzni i v okolí nabitý kulturními akcemi, našlo si na Sofronku cestu kolem pětistovky návštěvníků, kteří odcházeli spokojeni a také občerstveni z pojízdného stylového bufetu z nákladního auta – veterána.

Po letošní jarní výstavce hub s mykologickou poradnou, která byla vlivem nedostatku srážek velice chudá na houby i návštěvníky, byl podzimní termín akce předznamenán dešti koncem srpna a začátkem září, a to signalizovalo poněkud bohatší úrodu hub.
Ve dnech 13. a 14. září 2019 tedy proběhl již 13. ročník a byl velice úspěšný jak na počet druhů hub, tak i na počet návštěvníků. Členové plzeňského Mykologického kroužku nakonec vystavili 130 všech možných druhů hub, a to jedlých, nejedlých i jedovatých.
Páteční dopoledne patřilo z velké části školám. V opravdu hojném počtu se přišli podívat žáci z plzeňských základních i mateřských škol, z Plas přijeli studenti ze Střední odborné školy. Z řad odborné i laické veřejnosti dorazilo za oba dny na 200 zájemců. Na výstavku zavítali v sobotu i skauti z oddílu Vločka, které má sídlo u Seneckého rybníka.
Jako vždy bylo uspořádání výstavky hub pro organizátory časově i logisticky velmi náročné, ale satisfakcí byl opravdový zájem všech i těch nejmenších ratolestí.
Největší podíl na úspěšné výstavce mají především mykologové Zdeněk Hájek, kterému sekundovaly Jitka Vernerová a Božena Řehořová, členové Mykologického kroužku Plzeň.

Podzimní Den lesa na Sofronce se uskutečnil ve čtvrtek 26. září 2019. Jako tradičně byl připraven a organizován Správou veřejného statku města Plzně, úsekem lesů, zeleně a vodního hospodářství ve spolupráci s Odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství Plzeň, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem – pobočka Plzeň a Mysliveckým sdružením Bolevec.
Dopoledne bylo věnováno žákům z plzeňských základních škol. Každý z pořádajících subjektů připravil jedno stanoviště, kde si děti zopakovaly znalosti z ekologie, lesnictví, myslivosti, ochrany životního prostředí, apod.
Odpolední program od 16 hodin byl určen plzeňské veřejnosti. Vedoucí arboreta Ing. Jan Kaňák, Ph.D. provedl zájemce dolní, ale i horní plochou, která je jinak nepřístupná a je určena pouze pro environmentální výchovu dětí a mládeže a je zde zoo koutek s dančí zvěří. Dvouhodinová procházka lesem, vyplněná zajímavým vyprávěním o přírodě a o lese, potěšila dospělé i děti.

Na sobotu 5. října 2019 připravil hokejový klub Pilsen Wolves ve spolupráci s Arboretem Sofronka další den plný her a soutěží pro děti. Přestože bylo klasické chladné podzimní počasí a celý pátek propršel, sešlo se nečekané množství zájemců, především rodin s dětmi. To už bylo vidět od Třemošenského rybníka, kde parkovala auta i na louce.
Pohádková stezka mezi borovicemi začínala u budovy arboreta, kde malí soutěžící dostali „startovní list“ a pokračovali v doprovodu rodičů vyznačenou trasou plnit úkoly. Na sedmi stanovištích se děti setkaly s čerty, vodníkem, Krakonošem, loupežníky, šaškem a v neposlední řadě s Karkulkou a velmi oblíbeným vlkem Chlupem, maskotem plzeňských hokejistů.
V cíli byly za splněné úkoly připraveny odměny, které si děti dlouho a pečlivě vybíraly. A tady si také mnozí návštěvníci opékali buřty na připraveném ohništi.
Přestože byla sobota chladná a všechny nás trápil velký vítr, zúčastnilo se „Pohádkové stezky mezi borovicemi“ na 1 400 účastníků.
Pro Arboretum Sofronka, kterou letos navštívilo 5.700 zájemců, to byla v tomto roce poslední akce pro veřejnost.

     

     


Arboretum Sofronka jako Oddělení pro vzdělávání, veřejnost, vědu a výzkum Úseku lesů, městské zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně má na starosti především vzdělávací akce lesní pedagogiky pro školy. Je tedy samozřejmostí, že během celého roku zde probíhají „výuky“ pro děti mateřských a základních škol, odpolední hodiny využívají k návštěvě školní družiny a volnočasové kroužky.
Pro veřejnost je arboretum zpřístupněné ve všední dny od 8:00 do 15:30, v dubnu až říjnu probíhají každé první pondělí v měsíci od 14:00 hod exkurze s výkladem v obou částech arboreta.

Město Plzeň