2019

Arboretum Sofronka na začátku nové sezóny

12. 4. 2019 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Zima už definitivně skončila, ale její závěr nás příliš nepotěšil. Rekordní příval těžkého sněhu polámal nejen větve staletých borovic, ale na mnohých místech městských lesů poškodil i mladé borové kultury, které bude třeba znovu vysázet.

Arboretum Sofronka také nezůstalo ušetřeno. Především severoamerické druhy borovic, zvyklé na sypký sníh, vzaly za své. V první řadě bylo nutné zkontrolovat a opravit oplocení zookoutku s dančí zvěří, které bylo na několika místech poškozené padlými stromy. Dále následoval úklid spodní části arboreta, která je otevřená pro veřejnost. Abychom zpřístupnili zdejší naučné stezky, bylo třeba vlastními silami pořezat a odklidit na šedesátku čtyřicetiletých stromů, polámaných nebo vyvrácených. A sotva byly zpřístupněny cesty, přišel silný vítr, který polámal další desítky stromů. Díky nasazení členů Sdružení přátel Arboreta Sofronka a pomoci mládeže Dětského diagnostického ústavu pod vedením Mgr. Konstantina Wiesnera a za doprovodu Mgr. Marcely Kubíkové, byla hlavní část škod odklizena. Škody uvnitř porostů budou odstraňovány v průběhu roku podle možností pomocí samovýrobců.

Na korunové zlomy staletých borovic v okolí budovy arboreta však bylo třeba oslovit profesionálního lezce, který bezeškodnou metodou pomocí horolezecké techniky vystoupá do korun a zlomené a uvízlé větve shodí na zem; jinak by hrozil jejich pád a poranění návštěvníků.

Také dětské fitness hřiště, otevřené v loňském roce nedaleko arboreta a financované Městským obvodem Plzeň 1, zaznamenalo po oteplení zvýšený zájem návštěvníků. V letošním předjaří jej SVSMP, která tyto objekty spravuje, doplnila čtyřmi lavičkami. Bohužel, přestože je zde několik tabulí upozorňujících na to, že se jedná o dětské hřiště, mnohé dospělé návštěvníky to neodradí a nadměrným zatížením poškozují tato zařízení. Z těchto důvodů bylo nutné nechat vyměnit jeden cvičební prvek, který byl dospělými zdevastován. Přitom podobné hřiště pro dospělé je pár stovek metrů odtud u Kamenného rybníka.

První akcí v letošním roce byla jarní procházka „Vítání jara aneb Z Rybárny na Sofronku“, o kterém píšeme v jiném příspěvku. Na měsíc květen je v Arboretu Sofronka připravena tradiční akce „Den lesa na Sofronce“, kterou pořádá pro plzeňské ZŠ Správa veřejného statku města Plzně ve spolupráci s dalšími lesnickými subjekty. Letos připadá na čtvrtek 16. května. Pro dospělé je na 16. hodinu odpoledne naplánovaná exkurze po arboretu, spojená s diskuzí o lesích, vodě a obecně o přírodě. Další květnovou akcí bude „Výstavka hub na Sofronce“ s mykologickou poradnou. Ta bude do velké míry závislá na počasí.

Pro zájemce, kteří nemohou využít k návštěvě arboreta všední dny, je určený „Víkend otevřených zahrad“ (8. – 9. června 2019) s bohatým doprovodným programem. O tom, jaký bude tento program a o tom, které další zahrady v Plzni budou zpřístupněny, Vás budeme včas informovat.

Hlavní náplní práce Arboreta Sofronka je lesní pedagogika pro školy. Pro děti je podle věku připravován program na celé dopoledne s různým zaměřením, například podle aktuálně probírané látky. O oblibě lesní pedagogiky svědčí i to, že již v březnu byly všechny jarní termíny „rozebrány“ a do konce června už není jediný volný termín. 
 

   

   

   

   

Město Plzeň