2018

Zpráva o jakosti vody v rybnících Bolevecké soustavy (srpen 2018)

22. 8. 2018 | Autor: Maršálková Jiřina

Kvalita vody v Bolevecké rybniční soustavě je stále pro koupání velmi dobrá, navíc naprosto bez přítomnosti sinic.

Velký bolevecký rybník
I přes pokles hladiny o cca 65 cm je stále kvalita vody výjimečně dobrá, zcela bez chemického a bakteriologického znečištění. Problém může nastat, pokud se nalákají krmením labutě mezi koupající se lidi. Vodní ptáci totiž zanechávají všude hojné množství bakteriologicky rizikového trusu. Vodní rostliny jsou pravidelně koseny, takže rybník je pro koupání využitelný na většině jeho plochy.

Apelujeme na návštěvníky, aby nekrmili vodní ptáky, protože představují riziko pro kvalitu vody. Ptákům navíc pečivo ničí žaludek. Pro venčení a koupání psů nejsou pláže Velkého boleveckého rybníka vhodné a důrazně doporučujeme využívat jiné lokality, například Malý bolevecký rybník (tzv. Chobot), kde rovněž výborná kvalita vody a psi se mohou koupat i s páníčky.

Senecký rybník
Vzhledem ke snížené hladině vody je nejlepším místem pro koupání hráz rybníka. Kvalita vody je stále dobrá.

Třemošenský rybník
Po stránce chemické i bakteriologické je kvalita vody stále dobrá. Nižší průhlednost je způsobena omezením množství vodní vegetace vlivem vyšší rybí obsádky a přítomností mikroskopických řas, které však nepředstavují žádné riziko z hlediska koupání.

Šídlovský rybník
Vegetace ponořených vodních rostlin je na rybníce minimální a kvalita vody je stále dobrá.

Kamenný rybník
Je pro něj typická trvale hnědě zabarvená vody, což způsobují tzv. huminové látky, které se vyluhují z rašeliny v povodí rybníka (PR Kamenná louka). V letošním roce je zbarvení méně intenzivní, protože je v poslední době nedostatek srážek a rašelinné vrstvy jsou málo promývané dešťovou vodou. Ke koupání jsou podmínky stále velmi dobré.

Město Plzeň