2018

Zpráva o jakosti vody v rybnících Bolevecké soustavy (červen 2018)

4. 7. 2018 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Teplota vody se aktuálně pohybuje těsně u 20 °C, protože chladné noci nedovolily větší prohřátí vody. Obecně je ve všech rybnících voda velmi dobré kvality a vyhovuje ke koupání. Hodnocení hygienickou službou ze dne 26. 6. 2018 pro všechny sledované rybníky (Velký bolevecký, Senecký, Šídlovský a Kamenný) znělo: Voda vhodná ke koupání J, tedy nejlepší možné hodnocení. Stávající sucho kvalitu vody v boleveckých rybnících nezhoršuje, protože jsou to poměrně stabilní ekosystémy v přírodě blízkém stavu. Celá soustava ale samozřejmě trpí dlouhodobě nedostatkem vody, což představuje značné riziko pro budoucnost.

K situaci na jednotlivých rybnících:

Velký bolevecký rybník má vodu nejprůhlednější (3-4 m), a to díky ponořeným vodním rostlinám, které vodu nejen čistí, ale také působí proti sinicím. Rozsah porostů vodní vegetace udržuje vyžínací loď Bolek, která pracuje prakticky denně, a to na dvě směny. Díky tomu je aktuálně velmi dobře vyčištěná většina plochy rybníka, největší pozornost je věnována oblastem kolem hlavních pláží. Kontaktu s vodními rostlinami není třeba se obávat, rostliny nepředstavují žádná zdravotní rizika. Bohužel stále zaznamenáváme pokles hladiny vody, takže v těchto dnech se obnažil jindy ponořený ostrůvek. Hladina vody je zhruba 40-47 cm pod hranou přelivu. Letní deště se na stavu hladiny neprojevily, protože jednak byly zachyceny přírodní krajinou v povodí a jednak byly ze zastavěných ploch, které představují čtvrtinu celého povodí, odvedeny kanalizací mimo rybniční soustavu.

Senecký rybník má sice vodu velmi dobré kvality, ale pokud nepřijdou nějaké podstatně vydatnější srážky, zůstane hladina celé prázdniny zhruba jeden metr pod přelivem. Voda se při pohybu lidí na mělčinách rychle zakalí jílovými částečkami – tento problém by mělo odstranit přesypání pláže vhodným plaveným pískem.

Třemošenský rybník prodělal zásah speciálním víceúčelovým člunem, který pokosil a sklidil většinu vodních rostlin. Jejich porosty už rybník ovládaly natolik, že nebylo možné plavat. Nyní je rybník opět rekreačně využitelný. Pro omezení vegetace byla také posílena rybí obsádka, takže vodní rostliny by už do konce sezóny neměly dělat větší potíže. Odstranění vodní vegetace a dosazení ryb ovšem znamenalo snížení průhlednosti vody, protože mikroskopické řasy získaly prostor pro svůj růst. Nicméně průhlednost vody v úrovni 1,6 m je z pohledu koupání stále výborná. Sinice zaznamenány nebyly.

Šídlovský rybník má průhlednost pouze 1,4 m, protože rovnováhu mezi vodou a vodními rostlinami zde udržuje rybí obsádka. Planktonním řasám se zde proto poměrně dobře daří. Zaznamenány byly i první drobné vločky sinic, a to v množství, které je hluboko pod hygienickými limity. Zatím jsou ovšem podmínky pro rekreaci koupáním stále velmi dobré.

Kamenný rybník se vyznačuje vodou setrvale velmi dobré jakosti. Průhlednost mírně přesahuje 2 m, a to i přes typické hnědé zbarvení vody rašelinnými látkami..
Je třeba opět dodat, že zásadně nedoporučujeme krmit vodní ptáky. Jednak ptákům hrozí zažívací a výživové potíže a jednak jsou zejména kachny a labutě hostiteli nepříjemných parazitů - motolic. Larvičky motolic, tzv. cerkárie pak mohou silně znepříjemňovat koupání, protože mají tendenci se zavrtávat lidem do kůže a způsobovat svědivé pupínky.

Košutecké jezírko
Letos máme na Košuteckém jezírku stále velmi dobrou kvalitu vody. Průhlednost se pohybuje kolem 2 m a sinice se zatím nevyskytují. Hygienická služba ohodnotila jakost vody druhým nejlepším stupněm, který je symbolizován zeleným smajlíkem K. Pro rybáře je jistě zajímavé, že v hloubce od 3,5m pod hladinou už není až ke dnu ve vodě žádný kyslík, tudíž není moudré ani se tam snažit chytit nějakou rybu.

Důrazně nedoporučujeme zde krmit kachny. Představují totiž bakteriologické riziko zejména pro malé děti, které si hrají při břehu znečištěném kachními výkaly. Kachny zcela běžně přenášejí nebezpečné střevní baktérie. Zároveň jsou kachny i rizikem, protože jsou hostiteli motolic, jejichž larvičky, tzv. cerkárie plavcům způsobují svědivé pupínky.

Město Plzeň