2018

Výstavba parku Vinice

26. 1. 2018 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Na konci roku 2017 kácením náletových a zdravotně nevhodných dřevin byly zahájeny práce na vybudování parku Vinice. Pro zajištění krátkodobé rekreace obyvatel sídliště Vinice během prvního pololetí letošního roku vznikne nový park v prostoru nad zoologickou zahradou mezi sídlištěm (ulice Bzenecká, Strážnická a Břeclavská) a ulicí Nad ZOO.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval studii vhodného řešení prostoru. Městský obvod na jejím základě nechal zpracovat projekt realizace parku a projednal řešení s občany. Připomínky z veřejného projednání byly zapracovány do výsledné podoby dokumentace.

Správa veřejného statku města Plzně získala z rozpočtu města investiční prostředky pro zajištění realizace parku Vinice. V loňském roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a před koncem roku byly zahájeny terénní práce. Stavbu provádí firma CETINA a Kenaur s.r.o., stavba bude dokončena nejpozději do poloviny roku a náklady na realizaci budou 4.744.783,- Kč bez DPH.

V rámci stavby bude vybudována nová cestní síť pro pěší. Cesty, které fungují jako průchozí celým prostorem, budou mít povrch živičný. Cesty výhradně parkové, sloužící procházkám, budou mít povrch mlatový. Bude doplněno veřejné osvětlení, osazen nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, fotbalová branka,…). Základní součástí parkové plochy je samozřejmě zeleň. Bude vysázeno 37 stromů a 375 keřů. Barevnost prostoru zajistí trvalkové záhony a na jaře výsadby cibulovin. Proměnou projdou trávníky. Budou zcela regenerovány a díky intenzivní údržbě budou tvořit základní zelený koberec prostoru.

Novým prostorem bude psí hřiště. Jedná se o oplocený prostor sloužící pro venčení psů. Zde budou osazeny prvky pro zlepšování fyzické zdatnosti domácích mazlíčků. Skokové překážky, kladina, tunel a další tréninkové prvky bude určitě využívat většina majitelů psů.


Stav před zahájením prací:
      

       


Současný stav:


Město Plzeň