2018

Sanace sesuvu ul. U Dráhy

2. 1. 2018 | Autor: Šašek Václav

Vzhledem k havarijnímu stavu části svahu pod obytnými domy v ul. U Dráhy byla vypracována projektová dokumentace, na jejímž základě byla začátkem prosince 2017 vybudována pilotová stěna s opěrnou zdí, která zajistila dostatečnou stabilitu svahu a zabránila poškození okolních nemovitostí.

Prováděcí firma: BK - INVESTIS, spol. s r. o.

Celkové náklady: 1.086.580 Kč

před:

    

po:

    


 

Město Plzeň