2018

Rekonstrukce a výluky na tramvajových a trolejbusových tratích v Plzni v roce 2018

7. 2. 2018 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Článek přináší přehled plánovaných větších akcí na tramvajových a trolejbusových tratích v Plzni v roce 2018 včetně způsobu zajištění náhradní dopravy při výlukách.

Rekonstrukce TT Mikulášská – podjezdy u nádraží
termín provádění stavby na TT: únor 2017 – srpen 2018
investor: SŽDC, s.o. + město Plzeň zastoupené OIMMP
způsob provádění: součást stavby Uzel Plzeň 2. stavba. Úprava zahrnuje výstavbu nových železničních mostů, zahloubení Mikulášské ulice o 80 cm a její rozšíření, přeložení všech inženýrských sítí. Nová tramvajová trať bude vystavěna jako pevná jízdní dráha.
způsob zajištění náhradové dopravy: Po větší část stavebních prací projíždějí tramvaje staveništěm po jednokolejných provizoriích. První úplná výluka v roce 2018 bude v termínu 19. – 26.2 a dojde při ní ke snášení nosníků jižního mostu. Tradičně bude zajištěna náhradní autobusová doprava v úseku nám. Republiky – Mikulášské náměstí – U Duhy a zpět. Trolejbusová linka č. 12 je odkloněna na novou trať Koterovská – Železniční – most Nad Nádražím – U Prazdroje.


Rekonstrukce TT na mostě generála Pattona
termín provádění stavby na TT: duben 2017 – podzim 2018
investor: ŘSD ČR + město Plzeň zastoupené OIMMP
způsob provádění: součást stavby rekonstrukce mostu. Úprava zahrnuje vybourání svršku s panely BKV, očištění nosné konstrukce, položení nových podkladních vrstev, izolací a pevné jízdní dráhy. Rekonstrukce je prováděna po polovinách při jednokolejném provozu na zbývající koleji, v každé stavební sezóně vždy jedna polovina mostu. V zimní přestávce je provoz dvoukolejný.
způsob zajištění náhradové dopravy: stavba bude prováděna za provozu tramvají.

Oprava TT Klatovská
termín provádění stavby na TT: 11. - 19. srpna 2018
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: ve dvou úsecích (v oblasti Belánky a náměstí Míru) bude provedena kompletní repanelizace (výměna panelů BKV a kolejnic při zachování současné konstrukce svršku) v obou kolejích.
způsob zajištění náhradové dopravy: náhradní autobusová doprava bude zavedena v úseku sady Pětatřicátníků - Bory.

Repanelizace TT Slovanská
termín provádění stavby na TT: stavba má začít v říjnu 2018 úpravami kanalizace, práce na tramvajové trati pak od března 2019 po celý tento rok
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP, Vodárna Plzeň a.s., ŘSD ČR
způsob provádění: v úseku Částkova – Slovany bude provedena kompletní repanelizace (výměna panelů BKV a kolejnic při zachování současné konstrukce svršku) v obou kolejích. V úseku Částkova – Sladkovského bude provedena repanelizace pouze v koleji ve směru do centra. Jako související investice Vodárny bude provedena sanace kanalizační stoky, výměna některých vodovodních armatur a přípojek. Nakonec bude obnovena ložná a obrusná vrstva vozovky (zajišťuje ŘSD).
způsob zajištění náhradové dopravy: náhradní autobusová doprava nebude zavedena, v provozu bude vždy jedna tramvajová kolej a tramvaje linky č. 1 budou objíždět velkou smyčkou přes Světovar v jednom či druhém směru.

Přeložka trolejbusové trati na Domažlické tř.
termín provádění stavby: prosinec 2017 – 2019
investor: SŽDC s.o. + město Plzeň zastoupené OIMMP
způsob provádění: součást stavby Uzel Plzeň, 3. stavba. V rámci této stavby bude postavena přeložka Domažlické třídy ve stopě původní ulice Na Stráních včetně nadjezdu nad dvoukolejnou tratí směr Domažlice. Na této silnici bude postavena nová trolejbusová trať. Obratiště ve Skvrňanech bude trvale zrušeno, nově však vznikne možnost obracení trolejbusu v malé okružní křižovatce Domažlická (cca uprostřed úseku mezi nadjezdem a Zátiším), a to ve směru od Zátiší zpět.
způsob zajištění náhradové dopravy: stavba bude prováděna za provozu trolejbusů (provoz na pomocný pohon předpokládán od 24. 5. 2018).
Pro další nejbližší roky se připravují následující projekty rekonstrukcí tramvajových tratí:

  • rekonstrukce TT Koterovská, úsek Sladkovského – nám. gen. Píky
  • rekonstrukce TT Přemyslova – Skvrňanská
  • modernizace TT Klatovská, úsek sady Pětatřicátníků – Dobrovského a Dobrovského – Máchova
  • rekonstrukce ul. Terezie Brzkové, úsek Macháčkova – Vejprnická
  • rekonstrukce TT Solní, nám. Republiky a Zbrojnická
  • repanelizace TT Sladkovského.


Článek bude průběžně aktualizován.

Město Plzeň