2018

Parkoviště před poštou v ulici Průkopníků, Plzeň - Křimice

17. 12. 2018 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

V rámci akce bylo postaveno 12 nových kolmých parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 1 stání pro osoby ZTP. Povrch parkovacích stání je proveden z betonové dlažby se zvýšeným podílem zasakování srážkových vod.

V rámci stavby bylo nutné přeložit stávající chodník podél ulice Průkopníků do nové polohy. Součástí akce byla výsadba 3 stromů a úprava přilehlé zeleně.

Zhotovitel stavby: ISKOM s.r.o., Vejprnická 1043/28, Plzeň

Náklady stavby: 936 941 Kč

Termín dokončení: září 2018

 

Před realizací:

 

Po realizaci:

 

Město Plzeň