2018

Oprava vozovky a chodníků Srázné ulice na Slovanech

5. 12. 2018 | Autor: Sýkora Pavel

Před koncem roku 2018 byla provedena celoplošná oprava vozovky a částečná oprava chodníků ve Srázné ulici na Slovanech. Původní nevyhovující povrch vozovky z asfaltu byl poškozený mnoha výkopy po předchozích rekonstrukcích inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod).

Prováděcí firma: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Celkové náklady: 2.202.222,- Kč


před:
        

po:
        

Město Plzeň