2018

Oprava chodníků na „Petrohradě“ na Slovanech

5. 12. 2018 | Autor: Sýkora Pavel

Koncem letošního roku 2018 se provádějí opravy povrchů chodníků v oblasti Petrohradu na Slovanech, v ulicích Úslavská, Barrandova, Božkovská a Rubešova. Jedná se o výměnu starých – původních, již nevyhovujících povrchů ze žulových desek, které jsou nerovné, rozlámané a poškozené mnoha výkopy, za nové povrchy z betonové zámkové dlažby, včetně vyrovnání silničních obrubníků a doasfaltování pruhů vozovky podél nich. Použitelné vytěžené žulové desky jsou po přebrání znovu využity v historickém centru města – v Sedláčkově ulici.

Prováděcí firma: EUROVIA CS, a.s.

Celkové náklady: 2.410.101,- Kč


před:
        

po:
        

Město Plzeň