2018

Dočasné upouštění vody ze Seneckého rybníku

9. 8. 2018 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

K dočasnému upouštění vody ze Seneckého rybníku bylo přistoupeno dne 8. 8. 2018. Vlivem dlouhodobých vysokých teplot a minimálního přítoku vody (napouštění Seneckého rybníka) se zhoršily kyslíkové poměry v rybníku Košináři, kde hrozí akutní úhyn rybí obsádky. Senecký rybník je v současné době bez ryb a tudíž nehrozí úhyn.

Doba dočasného upouštění bude stanovena podle aktuální situace.

Město Plzeň