2018

Cyklistická doprava - realizace v roce 2017

5. 4. 2018 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

LÁVKA PŘES MŽI VČETNĚ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ
Nedaleko od křižovatky Radčická x Pod Vinicemi byla přes řeku Mži postavena zcela nová lávka pro chodce a cyklisty. Na levém břehu je lávka propojená stezkou s ulicí Radčická - v blízkém plánu je prodloužení stezky podél Radčické ulice a propojení se stezkou podél ulice Pod Vinicemi, jejíž realizaci město připravuje na rok 2018. Na pravém břehu Mže je od lávky vybudovaná nová stezka až k polní cestě, která vede z Jíkalky směrem na Radčice.

Délka nové stezky včetně lávky: cca 400 m

Investor: město Plzeň zastoupené OI MMP
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V BOETTINGEROVĚ ULICI NA BORECH
Pro cyklisty jedoucí z Dvořákovy ulice do ulice Bottingerova (a opačně) byla vnitroblokem mezi Klatovskou a Boettingerovou ulicí vyznačena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Stezka je dlouhá sice jen cca 70 m, díky ní se ale cyklisté při cestě z Bor na Borská Pole nebo do oblasti Bezovky mohou vyhnout frekventovaným komunikacím.

Délka: cca 70 m

Provedl: SVSMP
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL TYRŠOVY ULICE
Od křižovatky Rychtářka směrem k lávce přes Mži byla vyznačena podél Tyršovy ulice stezka pro chodce a cyklisty (část se společným, část s rozděleným provozem). Doposud byli cyklisté nuceni tento úsek objíždět kolem parkovacího domu a Kamenickou ulicí. Realizací stezky se pro cyklisty zvýšil komfort jízdy, díky lepší přehlednosti je tato trasa i bezpečnější. Stezka byla vyznačena na podnět Policie ČR.

Délka: cca 300 m

Provedl: SVSMP
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY MEZI PŘEŠTICKOU A NEMOCNIČNÍ ULICÍ
Signalizovaný železniční přejezd u nádraží Plzeň – zastávka byl vyznačen jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Cyklisté toto propojení Přeštické a Nemocniční ulice sice už mnoho let hojně využívají, jejich jízda zde ale posud nebyla „legální“. Po stavební úpravě železničního přejezdu a přístupu k němu tak, aby vyhovoval i cyklistické dopravě, bylo konečně možné tuto stezku vyznačit.

Délka: cca 70 m

Provedl: SVSMP
VÝSLUNÍ, ČERVNOVÁ ULICE – ZOHLEDNĚNÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ
V Červnové ulici v úseku mezi Prosincovou a Zářijovou ulicí byl opraven povrch vozovky. Kvůli lepšímu odvádění dešťové vody byla vozovka provedena částečně ze zatravňovací dlažby, proužek vozovky je ale asfaltový, aby se po komunikaci dalo dobře chodit i jezdit na kole. Obdobně bude opravena i Červencová ulice.

Délka: cca 190 m

Provedl: SVSMP


Město Plzeň