2018

Chodník v ulici Ke Mži, Plzeň - Malesice

17. 12. 2018 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

V rámci stavby byla provedena oprava chodníku vedoucího podél ulice Ke Mži v Plzni - Malesicích . Opravený chodník je proveden z betonové dlažby, původní silniční obruby byly vyměněny za nové.

Výška silničních obrub je 10 cm nad úrovní vozovky, v místech sjezdů k přilehlým nemovitostem je provedeno snížení obruby. Opraven byl pás komunikace v šíři cca 0,5 m podél vyměněných silničních obrub.

Zhotovitel stavby: SILBA s.r.o., Částkova 1977/73, Plzeň

Náklady stavby: 386 617 Kč

Termín dokončení: listopad 2018

 Před realizací:

Po realizaci:

 

Město Plzeň