2018

Celoplošná oprava Úněšovské ulice

5. 12. 2018 | Autor: Pojerová Miroslava

Na konci listopadu byla provedena výměna asfaltového krytu části Úněšovské ulice. Součástí opravy byla také výšková úprava znaků inženýrských sítí.
Jedná se o frekventovanou komunikaci s provozem MHD a ve velké míře využívanou návštěvníky OC GLOBUS.

Prováděcí firma: DYBS Plzeň, s.r.o.

Celkové náklady stavby: 600.000,- Kč


před:
        

po:
        

Město Plzeň