2017

Září na Sofronce (2017)

26. 9. 2017 | Autor: Kaňáková Lucie

V měsíci září proběhlo hned několik akcí pro děti a veřejnost pořádaných Správou veřejného statku města Plzně.

Jako první se ve čtvrtek 21. 9. 2017 uskutečnil Den lesa na Sofronce. Jako tradičně byl připraven a organizován Správou veřejného statku města Plzně, úsekem lesů, zeleně a vodního hospodářství ve spolupráci s Odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství Plzeň, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem – pobočka Plzeň, Mysliveckým sdružením Bolevec a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.
Dopoledne bylo věnováno žákům z plzeňských základních škol. Každý z pořádajících subjektů připravil jedno stanoviště, a tak si děti vyzkoušely např. sázení stromků, určovaly druhy dřevin podle listů, seznámily se s problematikou kůrovce a formou her si zopakovaly, co se všechno v lese smí a nesmí dělat.
Odpolední program od 16 hodin byl určen plzeňské veřejnosti. Vedoucí arboreta Ing. Jan Kaňák, Ph.D. provedl zájemce dolní, ale i horní plochou, která je jinak nepřístupná a je určena pouze pro environmentální výchovu dětí a mládeže a je zde zoo koutek s dančí zvěří. Dvouhodinová procházka lesem, vyplněná zajímavým vyprávěním o přírodě a o lese, potěšila dospělé i děti.

Další akcí, která proběhla ve dnech 22. a 23. 9., byla „Výstava hub s mykologickou poradnou“, spolupořádaná Mykologickým kroužkem Plzeň. A protože je houbařská sezóna v plném proudu, mohli si návštěvníci arboreta prohlédnout více než 130 druhů jedlých i nejedlých hub. Mykologové Zdeněk Hájek a Jitka Vernerová ochotně odpovídali na četné dotazy návštěvníků a připojili i své zkušenosti a recepty ohledně úpravy hub na jídelní stůl. V pátek dopoledne se výstavky zúčastnily děti ze tří mateřských a dvou základních škol, páteční odpoledne a v sobotu dopoledne přišly více než dvě stovky Plzeňanů.

Mezi zářijové akce pořádané Správou veřejného statku patřila i komentovaná prohlídka Výukové zahrady s vodními prvky, vybudované pod hrází Velkého Boleveckého rybníka. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. provedla zájemce „Vodní zahradou“, seznámila je s mokřadními ekosystémy bolevecké rybniční soustavy, s rostlinami a živočichy, kteří v této oblasti rostou a žijí. V 17 hodin se v autorském čtení představila Marcela Kubíková se svojí básnickou sbírkou Zpáteční a na závěr měli návštěvníci možnost ochutnat biovína a qvevri vína z kolekce Natura vína ze znojemského vinařství Dobrá vinice.

         

        

         

        

Město Plzeň