2017

Zajištění chodníku Zborovská ul.

30. 11. 2017 | Autor: Šašek Václav

Vzhledem k "ujíždějícímu" svahu a chodníku ve Zborovské ul. nad tokem řeky Radbuzy byla vypracována projektová dokumentace na zajištění svahu a opravu chodníku. Na základě projektové dokumentace byly provedeny zajišťovací mikropiloty a železobetonová deska tl. 250mm, na kterou bylo provedeno asfaltové souvrství chodníku. Nad svahem bylo nově osazeno zábradlí a u komunikace bylo osazeno repasované původní zábradlí. Práce probíhali od poloviny září 2017 a byly dokončeny v polovině října.

Prováděcí firma: BK - INVESTIS, spol. s r. o.

Celkové náklady: 2.205.604 Kč


před:
     

       


po:
    

Město Plzeň