2017

Vyhodnocení uzavírky Mikulášské třídy

19. 7. 2017 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

 Pro dlouhodobé porovnání intenzit dopravy před a po uzavírce mostů Mikulášská jsme sledovali celkem 10 křižovatek:  

-          K500 – Mikulášská – Železniční  – Koterovská
-          K112 – U Prazdroje – Lobezská
-          K518 – Koterovská – Sladkovského
-          K525 – Lobezská – Sladkovského 
-          K620 – Doudlevecká – U Trati
-          K430 – Dlouhá – Revoluční
-          K120 – Klatovská – U Trati
-          K604 – Klatovská – Sukova
-          K506 – Slovanská – Částkova
-          K615 – E.Beneše – Samaritská 
 

Zdrojem zpracovávaných intenzit jsou křižovatkové detektory. Výstupem je vždy průměrný pracovní den (ÚT, ST, ČT). Na křižovatkách bylo sledováno několik období:
-          říjen 2016 (popř. květen 2016)
-          leden 2017  ( týden 9. - 13.1. 2017 – před uzavírkou )
-     březen 2017
-          květen 2017
Na křižovatce K430 („U Astry“) nejsou z technických důvodů k dispozici údaje z roku 2016, proto jsou zpracována data z období:
-          týden 16. - 20.1. 2017 – před uzavírkou
-     březen 2017
-          květen 2017
V příloze jsou uvedeny intenzity dopravy na jednotlivých ramenech sledovaných křižovatek, a to jak v absolutních hodnotách (jedná se vždy o počet vozidel za 24 hodin v jednom směru – vjezd do křižovatky), tak v procentech, kdy říjen 2016 = 100%.
Ze sledování vyplývá:
  •  nejvíce vozidel z uzavřené Mikulášské stále volí objízdnou trasu ulicí Lobezská ulice – most Nad Nádražím, v opačném směru přes most Milénia,
  •  pro výjezd z centra se stále ve velké míře využívá ulice Prokopova,
  •  největší kongesce (fronty) jsou stále zaznamenávány na úsecích:
-        Lobezská ul. ve směru od Prazdroje před ul. Sladkovského
-        Lobezská ul. ve směru od Sladkovského před ul. U Prazdroje
-        Koterovská ul.
-        most Milénia ve směru na Slovany před ul. Koterovská
-        Sladkovského ul.
-        Prokopova ul.
-        Doudlevecká ul. od Zimního stadionu před ulicí U Trati
 
Situace v dubnu a květnu se oproti březnu nijak výrazně nezměnila, celkový nárůst vozidel od ledna 2017 je úměrný současnému ročnímu období.
Podle získaných zkušeností dochází k operativním úpravám dopravního řešení, například změna řazení v jízdních pruzích na křižovatce Lobezská x U Prazdroje (posílení kapacity levého odbočení do ul. U Prazdroje) a podobně.
Příloha: Porovnání křižovatkových pohybů před a po spuštění uzavírky

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň