2017

Víkend otevřených zahrad 2017 v objektech pod správou SVSMP

19. 6. 2017 | Autor: Kaňáková Lucie

Stejně jako v letech minulých, tak i letos, v roce 2017, byl druhý víkend v červnu pořádán tzv. „Víkend otevřených zahrad“. K této celorepublikové akci se každoročně přidávají další a další zahrady a parky, soukromé i státní, takže si mohou jejich návštěvníci opravdu vybírat.

Objekty, které patří pod Správu veřejného statku města Plzně a letos se této akce také zúčastnily, byly:

Luftova zahrada byla otevřena v rámci Víkendu otevřených zahrad již po páté. V sobotu sem zavítalo kolem 400 návštěvníků. Přes den probíhaly komentované prohlídky a ukázky arboristiky – ošetřování stromů zajištěné pracovníkem firmy Prostrom. V sobotu se zde také uskutečnila svatba pod širým nebem. V neděli pokračovaly komentované prohlídky Ing. Kutáka a celkem přišlo kolem 300 návštěvníků. Během celého víkendu vystavoval v zahradě své obrazy malíř pan Josef Černý. Jako sponzorský dar dostala Luftova zahrada 8 nádherných květinových truhlíků od firmy Ginkgo.

Hřbitov Všech svatých na Roudné se do akce Víkend otevřených zahrad připojil letos již podruhé. Jedná se o meditativní prostor s velmi komorní atmosférou v klidné části města. Hřbitov je veřejnosti přístupný pouze při konání bohoslužeb v kostele Všech svatých, proto bylo jeho víkendové zpřístupnění Plzeňany velmi vítané. V sobotu od 10 hodin zde proběhla komentovaná prohlídka zajištěna dobrovolnými aktivisty od Všech Svatých, na kterou dorazilo cca 30 zájemců, nicméně návštěvníků, kteří areál hřbitova navštívilo během celého víkendu, bylo přes 200. Hřbitov Všech svatých bude na základě žádostí lidí nově zpřístupněn veřejnosti ve stejném režimu jako Luftova zahrada, tedy každou první středu v měsíci od 9 do 18:00.

Vodní zahrada pod hrází Velkého Boleveckého rybníka byla založená před třemi roky a je zaměřena na úlohu vody v krajině a rostliny vázané na vodu. Pro veřejnost bývá otevřena několikrát do roka při příležitosti různých akcí nebo na objednání (chochol@cbg.zcu.cz). Právě akce Víkend otevřených zahrad je jedna z pravidelných možností tento objekt navštívit. Letos bylo otevřeno po oba dny od 10 do 16 hodin a odbornými průvodci byli proděkanka Pedagogické fakulty v Plzni RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. a Jaroslav Frydrýn z Útvaru vodního hospodářství SVSMP, kteří provedli více než dvě stovky návštěvníků.

Arboretum Sofronka přilákalo za celý víkend celou tisícovku návštěvníků a stejně jako Luftova zahrada bylo arboretum otevřeno v rámci této akce již popáté.

Hlavní součástí programu „Víkendu“ byly na Sofronce tzv. Včelí dny, které byly zahájeny s předstihem již ve čtvrtek a v pátek programem pro děti mateřských a základních škol. Dopolední program o včelách a včelařství a o lese a přírodě byl atraktivní také opékáním buřtů.

V sobotu i v neděli bylo otevřeno od 9:00 do 17:00 hodin. „Včelí dny“ začínaly v 10:00 přednáškou pro začínající včelaře a o včelaření na střeše (Ing. Vondruška), odpoledne pak následovala přednáška o včelích produktech a o apiterapii (Ing. Lstibůrek). Veřejnost si mohla samostatně prohlédnout naučnou stezku o včelách a včelařství, domek pro apiterapii a za asistence včelaře i školní prosklený úlek a úl z dutého kmene, tzv. klát.

V neděli 11. 6. byl program obdobný jako předešlý den a v 10:00 začínala první přednáška p. Kabáta o anatomii a biologii včely medonosné.

Mimo zmiňované „Včelí dny“ byla samozřejmě pozornost většiny návštěvníků zaměřena také na samotné Arboretum Sofronka, jeho sbírky různých druhů borovic a dalších okrasných výsadeb, zookoutku s dančí zvěří a areálu pro výuku lesní pedagogiky. Po oba dny proběhly vždy dvě komentované prohlídky Ing. Kaňáka, Ph.D. (v 11.00 a v 15:00 hod.) v dolní i horní části arboreta, která je jinak pro veřejnost nepřístupná.

Podle počtu návštěvníků a jejich kladných ohlasů je možné konstatovat, že „Víkend otevřených zahrad“ se stal jednou z dalších oblíbených akcí pro veřejnost.

   

    

   

   

Město Plzeň