2017

Úprava dopravního řešení na Chodském náměstí

27. 3. 2017 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V úterý 21.3.2017 došlo na Klatovské třídě u Chodského náměstí k úpravě světelné signalizace a řazení v jízdních pruzích. Důvodem tohoto opatření byly časté a dle stejného schématu se opakující dopravní nehody při odbočení vlevo do ulice E.Beneše.

Původní stav byl takový, že na vozovce byly vyznačeny dva souběžné pruhy - "rovně a vlevo", "rovně a vpravo" při tzv. plném signálu SSZ (signál bez rozlišení směru). Nebylo tedy možno odlišit signál VOLNO pro odbočující vozidla od vozidel přímo jedoucích. Prostorové a dopravní uspořádání křižovatky ještě komplikuje tramvajový pás uprostřed vozovky, povinnost dát při odbočení vlevo přednost i tramvaji přijíždějící zleva zezadu, dva protisměrné pruhy s poměrně vysokou intenzitou vozidel, špatný výhled na vozidla z protisměru přes tramvaj stojící v zastávce za křižovatkou a souběžně jdoucí chodci.

Vlevo odbočující řidič tak musel postupně dávat přednost třem souběžným proudům (tramvaje v obou směrech, dva protisměrné pruhy vozidel a chodci za křižovatkou), přičemž v poměrně hustém provozu jen velmi obtížně hledal volné mezery na projetí. Navíc v křižovatce se nenachází místo, kde by bylo možno počkat a dávat přednost postupně, aniž by byl některý z těchto dopravních proudů omezen.

Na Klatovské tř. ve směru od centra byl tedy levý pruh vyhrazen pouze pro levé odbočení a do SSZ doplněna směrová návěstidla pro každý pruh zvlášť. Toto řešení již umožňuje zařadit do cyklu signál VOLNO pro levé odbočení při zastavení kolizních směrů a tím zajistit bezpečnější průjezd křižovatkou.

Bylo tak částečně dosaženo stavu, který byl dlouhodobě plánován až jako výsledek kompletní rekonstrukce křižovatky (spolu s připravovanou rekonstrukcí tramvajové trati), okolnosti si však vynutily zvážení reálného přínosu některých chystaných úprav a urychlení jejich realizace.

Město Plzeň