2017

Revitalizace horního rybníka v Luftově zahradě

24. 1. 2017 | Autor: Kuták Petr, Ing.

V prosinci 2016 byla dokončena akce „Revitalizace horního rybníka v Luftově zahradě“. V rámci této stavby bylo provedeno opevnění hráze a východního břehu rybníka lomovým kamenem. Hrana břehu byla opatřena novým zábradlím. Byla vybudována nová mlatová a povalová cesta (vytvořená z dřevěných půlkulatých dřevěných profilů) kolem zadní části vodní nádrže. Vede bažinou a návštěvníci během procházky mohou pozorovat mokřadní rostliny a živočichy. Touto cestou bylo zpřístupněno zajímavé zvodnělé území zahrady.

Velkým přínosem pro zahradu je vydláždění vstupního prostoru přírodním kamenem (žulovými zlomky) a úprava cesty přes hráz rybníka. Návštěvníky nebude obtěžovat bahno a nerovnosti.

Během stavby došlo k sesunutí části přední stěny starého zahradního domku využívaného jako moštárna. Po statickém posouzení bylo rozhodnuto objekt zbourat a na původním místě postavit nový stejný domek. Stavba bude sloužit jako zázemí pro návštěvníky zahrady v případě nepřízně počasí a jako učebna environmentální výchovy. Budou zde umístěny informační panely, didaktické pomůcky a sbírky přírodnin.

    

    

Město Plzeň