2017

PM-093 – lávka Železniční ul. – oprava nátěru zábradlí a sanace zábradlí

18. 12. 2017 | Autor: Šašek Václav

Během listopadu a začátkem prosince 2017 proběhla oprava nátěru ocelového zábradlí lávky v Železniční ul. a sanace železobetonových částí lávky a zábradlí včetně ukotvení uvolněných kamenných prvků zábradlí (říms).

Prováděcí firma: BARVEX-SERVIS s.r.o.

Celkové náklady: 386.395 Kč


před opravou:
    

    

po opravě:
    

    

Město Plzeň