2017

Oprava povrchu chodníku Za Vodárnou – pravá strana ulice

11. 12. 2017 | Autor: Sýkora Pavel

Na podzim 2017 byla na pravé straně ulice Za Vodárnou na Slovanech provedena oprava nevyhovujícího původního povrchu chodníku z asfaltu poškozeného mnoha výkopy.
Nový povrch byl vyhotoven z betonové zámkové dlažby, včetně vyrovnání stávajících žulových obrubníků.

Prováděcí firma: CETINA a KENAUR s.r.o.

Celkové náklady: 436.180 Kč

před:
    

po:
    

Město Plzeň