2017

Oprava chodníku v ulici Za Vodárnou – sudá strana

7. 2. 2017 | Autor: Sýkora Pavel

Během října loňského roku 2016 byla na sudé straně ulice Za Vodárnou na Slovanech provedena oprava nevyhovujícího původního povrchu chodníku z asfaltu poškozeného mnoha výkopy. Nový povrch byl vyhotoven z betonové zámkové dlažby, včetně vyrovnání stávajících žulových obrubníků.

Prováděcí firma: CETINA a KENAUR s.r.o.

Celkové náklady: 451.450 Kč

    

    

Město Plzeň