2017

Nátěr ocelové konstrukce lávky PM-026 přes řeku Radbuzu (ul. U Radbuzy)

7. 8. 2017 | Autor: Šašek Václav

Během července 2017 byla provedena celková oprava protikorozního nátěru na ocelové konstrukci lávky PM-026 přes řeku Radbuzu.

Prováděcí firma: BARVEX-SERVIS s.r.o.

Celkové náklady: 538.429 Kč

před:                                                                               po:
    

    

    

Město Plzeň