2017

Instalace nové světelné signalizace na křižovatce Rokycanská - Revoluční

19. 7. 2017 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Dne 10.7.2017 bylo uvedeno do provozu nové světelné signalizační zařízení (SSZ) na křižovatce Rokycanská – Revoluční. Mnohé jistě napadne otázka, proč se obnovuje SSZ, které se v lokalitě historicky neosvědčilo a které bylo v technicky nezpůsobilém stavu před několika lety demontováno.

Instalace tohoto zařízení má být pouze dočasná a bezprostředně souvisí s probíhající rekonstrukcí Dlouhé ulice. Kvůli jejímu úplnému uzavření pro automobilovou dopravu byla veškerá vozidla jezdící přes Lobzy přesměrována obousměrně do ulice Revoluční. Zde pak dochází ke zvýšeným nárokům na provoz křižovatky s Rokycanskou třídou. Výrazně narostly intenzity vozidel jak na výjezdu z Revoluční, tak i na obou odbočeních z Rokycanské, zejména pak na levém ve směru od křižovatky Rokycanská - Masarykova. A mnohem výraznější nárůst se dále předpokládá od září, po konci školních prázdnin, kdy se intenzity vozidel zvyšují plošně v celém městě.
Stávající neřízená křižovatka by nebyla schopna takový nápor zvládat, docházelo by ke kolonám v popisovaných směrech i k nárůstu kolizních situací s vyšším rizikem dopravních nehod. V rámci stavby tedy došlo k instalaci signalizačního zařízení, které částečně přebírá úkoly z křižovatky Rokycanská – Masarykova, jejíž rameno Dlouhá je dnes pro běžný provoz uzavřeno.
Signalizace byla programována s maximální snahou o co nejmenší ovlivnění tahu Rokycanská (snaha o dobrou koordinaci vozidlových proudů). Protože však vzhledem k oné dočasnosti nejde o plnohodnotně vybavené zařízení (zejména co se vozidlových detektorů týče), bylo nutno přistoupit k jistým kompromisům (např. není funkční preference trolejbusů, signály volno jsou zařazovány cyklicky bez ohledu na poptávku apod.). Již dnes se však ukazuje oprávněnost instalace tohoto SSZ, protože v lokalitě zatím nebyly ani po úplném uzavření Dlouhé ulice zaznamenány výraznější dopravní problémy.
Město Plzeň