2017

Doplnění zábradlí na předmostí mostu PM-032 ul. Družstevníků (Radčice)

30. 6. 2017 | Autor: Šašek Václav

Na základě projektové dokumentace na zajištění větší bezpečnosti průjezdu vozidel ve směru od Křimic na most přes řeku Mži bylo přistoupeno k nutným úpravám zatáčky a nájezdu na stávající most. Úpravy komunikace a předpolí mostu byly dokončeny začátkem června 2017.

Prováděcí firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkové náklady: 793.938 Kč


před opravou:
   


po opravě:
   

Město Plzeň