2017

Cyklistická doprava - realizace v roce 2016

24. 3. 2017 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V PARTYZÁNSKÉ ULICI NA DOUBRAVCE
Při rekonstrukci Partyzánské ulice v úseku Sousedská – Masarykova bylo obnoveno pro motorovou dopravu napojení Partyzánské ulice na ulici Masarykovu a v Partyzánské byl zaveden jednosměrný provoz. Pro cyklisty byl vybudován (v protisměru jednosměrky) v přidruženém prostoru komunikace pruh pro cyklisty, který vede až k rampě podél schodiště nad Sousedskou ulicí. Na Masarykově ulici byl u nového napojení Partyzánské zřízen provizorní středový ostrůvek (definitivní řešení bude provedeno v rámci připravované rekonstrukce Masarykovy ulice), který umožňuje bezpečnější přecházení i přejetí pro cyklisty, kteří mohou pokračovat ulicí Ke Kukačce až ke Špitálskému lesu.

Délka: cca 200 m

Investor: město Plzeň zastoupené SVSMPSTEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY VE ŠTEFÁNIKOVĚ ULICI V ČERNICÍCH
Ve Štefánikově ulici byl při rekonstrukci trolejbusové trati a výstavbě nové měnírny postaven i nový úsek stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (mezi křižovatkami s ulicemi K Plzenci a Přední Cesta). Jedná se o část Štefánikovy ulice, kde doposud nebyl žádný chodník, což nebylo pro pěší vzhledem k intenzitě provozu vozidel bezpečné. Původní záměr na doplnění pruhu pro cyklisty též po pravé straně Štefánikovy ulice (ve směru do Černic) nebylo možné uskutečnit z toho důvodu, že nebylo dosaženo dohody s vlastníky o výkupu pozemků za okrajem vozovky.

Délka: cca 400 m

Investor: město Plzeň zastoupené SVSMP


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V ULICI TEREZIE BRZKOVÉ V ZADNÍCH SKVRŇANECH
Při rekonstrukci tramvajové trati v Zadních Skvrňanech byla zrenovována i stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem podél ulice Terezie Brzkové. Stezka pokračuje Lábkovou ulicí směrem k městskému okruhu a podél Vejprnické ulice směrem do centra města.

Délka: cca 500 m

Investor: město Plzeň zastoupené SVSMPSTEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY ČÁSTKOVA - KOTEROVSKÁ – BLATENSKÁ NA SLOVANECH
V prostoru mezi ulicemi Koterovská, Částkova, Blatenská a budovami SPŠE proběhla rozsáhlá rekonstrukce chodníků, při které bylo propojení mezi těmito ulicemi (kterými procházejí cyklistické trasy) provedeno jako stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem.

Délka: cca 450 m

Investor: SVSMPZMĚNY V DOPRAVNÍM ZNAČENÍ

V ulici U Prazdroje se podařilo zrušit zákaz jízdy cyklistů v úseku u zastávky MHD „Gambrinus“ – stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem plynule prochází podél zastávky, pro cyklisty byl vyznačen krátký cyklopiktokoridor.

Na Denisově nábřeží mezi železničním mostem a Americkou třídou byl cyklistický provoz pro oba směry převeden do hlavního dopravního prostoru (komunikace je pro motorovou dopravu jednosměrná).

V Šafaříkových sadech byla v protisměru jednosměrné komunikace vyznačena stezka pro chodce a cyklisty (část se společným, část s rozděleným provozem). Stezka propojuje nově upravenou plochu U Zvonu s Anglickým nábřežím (délka cca 200 m).

Byla vyznačena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem ve Slovanském údolí v Předních Skvrňanech od křižovatky Vejprnická x Křimická až za železniční most přes Vejprnický potok (délka cca 550 m).

Provedl: SVSMPMěsto Plzeň