2017

Chodník Těšínská 3-17

30. 11. 2017 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

Během října 2017 byla provedena celoplošná oprava chodníku včetně vstupů do objektů v Těšínské ulici (úsek Pilařská – Staniční). Nevyhovující živičný povrch chodníku byl nahrazen zámkovou dlažbou. Součástí stavby byl i nový vjezd ke garážím a oprava povrchu nástupiště zastávky MHD.

Prováděcí firma: DYBS Plzeň s.r.o.

Celkové náklady: 1.087.167 Kč

před:
    

po:
     

Město Plzeň