2017

Arboretum Sofronka – přehled činnosti v roce 2017

16. 11. 2017 | Autor: Kaňáková Lucie

Arboretum Sofronka jako Oddělení pro vzdělávání, veřejnost, vědu a výzkum Úseku lesů, městské zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně má na starosti především vzdělávací akce lesní pedagogiky pro školy a samozřejmě také akce pro veřejnost.

Dne 26. ledna 2017 proběhlo v Plzni pod patronací Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně druhé kolo mezinárodní soutěže YPEF (Young People in European Forests). Tato znalostní soutěž, která má své kořeny u polských lesníků, je zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Druhý ročník místního kola této soutěže se konal, stejně jako v předešlém roce, v budově vedení plzeňských městských lesů na hrázi Boleveckého rybníka, tzv. Rybárně. Zúčastnilo se ho 11 tříčlenných družstev ve dvou kategoriích. Soutěžící absolvovali teoretickou část ve formě testu a praktickou část ve formě poznávání různých přírodnin. V kategorii mladší žáci zvítězilo družstvo 2. ZŠ v Plzni (Barbora Svitáková, Zuzana Baranová, Zuzana Švormová). V kategorii starší žáci zvítězili studenti z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech (Kristýna Mikulová, Tereza Sládková, Lenka Radová).

V rámci tzv. lesní pedagogiky navštívilo naše arboretum během letošního roku celkem 70 školních kolektivů. Děti zde tráví pod vedením lesních pedagogů zejména dopolední výuku. Toto „vyučování“ v lese už má svoji tradici, je velmi oblíbené a školy a školky se objednávají až půl roku dopředu.

Mimo tyto pravidelné výuky byly pořádány i větší akce pro veřejnost. První takovou byla jarní procházka kolem boleveckých rybníků s názvem „Vítání jara aneb Z Rybárny na Sofronku“, která se letos uskutečnila 18. března 2017. Její trasa začíná na hrázi Boleveckého rybníka na „Rybárně“, kde je pro děti a dospělé připraven kvíz z oblasti přírody, dále pokračuje přes sádky u Košináře na Senecký rybník ke skautům a cíl trasy je v Arboretu Sofronka. Tady byl připraven oheň, kde si malí i velcí opékali, co se dalo. Přestože je v termínu okolo prvního jarního dne naplánováno více akcí, zúčastnilo se na 300 zájemců.

V rámci celorepublikového „Týdne lesa“ se 18. května 2017 uskutečnil jarní „Den lesa na Sofronce“. Jako každoročně byl připraven a organizován Úsekem lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně, ve spolupráci s Odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Lesů ČR, s. p., Krajské ředitelství Plzeň, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem – pobočka Plzeň, Mysliveckým sdružením Bolevec a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Čtvrteční dopoledne bylo věnováno plzeňským základním školám. Protože právě tento den byl vyhlášen jako „Den fascinace rostlinami“, byla témata většiny stanovišť orientována tímto směrem.
Odpolední program byl opět určen plzeňské veřejnosti. Vedoucí arboreta Ing. Jan Kaňák, Ph.D. seznámil zájemce s naučnými stezkami v objektu arboreta a také s jeho horní plochou, která je jinak nepřístupná a je určena pouze pro environmentální výchovu dětí a mládeže.

Druhou akcí, která proběhla v měsíci květnu, byla Výstava hub spojená s mykologickou poradnou, kterou spolupořádal Mykologický kroužek Plzeň. Ve dnech 26. a 27. 5. 2017 si návštěvníci arboreta mohli prohlédnout celkem 49 druhů jedlých i nejedlých hub. Podle slov mykologů Zdeňka Hájka a Jitky Vernerové se opět, stejně jako v letech minulých, podepsalo na počtu nalezených a vystavených hub nestálé a hlavně suché počasí. V pátek odpoledne se výstavky zúčastnily především děti z plzeňských mateřských a základních škol, odpoledne a v sobotu přišlo okolo stovky zájemců.

Na začátku měsíce června slaví v arboretu již tradičně svůj svátek děti z vybraných plzeňských mateřských škol. Ve dnech 1. a 2. června 2017 pro ně zorganizoval Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně ve spolupráci se SVSMP Arboretem Sofronka ekologickou vycházku, tzv. „stopovačku za pohádkou“. Jejím cílem bylo naučit děti třídit odpad a poznávat lesní zvěř. Na pohádkové cestě, po které je doprovázeli zaměstnanci odboru převlečení za pohádkové bytosti, měly děti za úkol správně třídit a recyklovat odpad, poznávat vodní i lesní živočichy, stromy a houby.

Stejně jako v letech minulých, tak i letos byl druhý víkend v červnu pořádán tzv. „Víkend otevřených zahrad“. Arboretum Sofronka přilákalo za oba dny tisícovku návštěvníků a stejně jako Luftova zahrada bylo arboretum otevřeno v rámci této akce již po páté.
Hlavní součástí programu „Víkendu“ na Sofronce se staly tzv. Včelí dny, které byly zahájeny s předstihem již ve čtvrtek a v pátek programem pro děti mateřských a základních škol. Dopolední program o včelách a včelařství a o lese a přírodě byl pro děti atraktivní také opékáním buřtů. V sobotu i v neděli bylo otevřeno od 9:00 do 17:00 hodin. „Včelí dny“ začínaly v 10:00 přednáškou pro začínající včelaře a o včelaření na střeše (Ing. Vondruška), odpoledne pak následovala přednáška o včelích produktech a o apiterapii (Ing. Lstibůrek). Veřejnost si mohla samostatně prohlédnout naučnou stezku o včelách a včelařství, domek pro apiterapii a za asistence včelaře i školní prosklený úlek a úl z dutého kmene, tzv. klát.

Ve dnech 23. a 24. srpna zajišťovala Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci s Arboretem Sofronka akci, nazvanou „Botanické družení“. Jedná se o setkání členů Unie botanických zahrad České republiky. Ve středu 23. srpna byla pro více než padesátku zúčastněných připravena prohlídka botanických expozic plzeňské zahrady, která pokračovala v přednáškové místnosti Na statku přednáškou Tomáše Peše o Nové Kaledonii. Druhý den byla na programu od 9:30 do 13:00 exkurze v Arboretu Sofronka, po jejímž ukončení byl v arboretu pro účastníky setkání připraven oběd pod širým nebem, který celý program „botanického družení“ ukončil.

Září na Sofronce odstartoval ve čtvrtek 21. 9. 2017 podzimní „Den lesa“, který připravoval a organizoval stejný kolektiv jako na jaře. Dopoledne bylo věnováno opět žákům z plzeňských základních škol. Každý z pořádajících subjektů připravil jedno stanoviště, a tak si děti vyzkoušely např. sázení stromků, určovaly druhy dřevin podle listů, seznámily se s problematikou kůrovce a formou her si zopakovaly, co se všechno v lese smí a nesmí dělat. Odpolední program od 16 hodin byl určen plzeňské veřejnosti. Vedoucí arboreta Ing. Jan Kaňák, Ph.D. provedl zájemce celým arboretem a více než dvouhodinová procházka lesem, vyplněná zajímavým vyprávěním o přírodě a o lese, potěšila dospělé i děti.

Další akcí, která proběhla ve dnech 22. a 23. 9. 2017, byla „Výstava hub s mykologickou poradnou“, spolupořádaná opět Mykologickým kroužkem Plzeň. Tentokrát počasí houbám přálo a bylo možné si prohlédnout více než 130 druhů jedlých i nejedlých hub. Mykologové Zdeněk Hájek a Jitka Vernerová ochotně odpovídali na četné dotazy návštěvníků a připojili i své zkušenosti a recepty ohledně úpravy hub na jídelní stůl. V pátek dopoledne se výstavky zúčastnily děti ze tří mateřských a dvou základních škol, páteční odpoledne a v sobotu dopoledne přišly více než dvě stovky Plzeňanů.

 Poslední letošní akcí pořádanou v sobotu 14. října 2017 v Arboretu Sofronka pro veřejnost byl tzv. „Pohádkový les“, den plný her a soutěží pro děti od 3 do 10 let, nazvaný „Na vlčí stezce mezi borovicemi“. A proč vlčí stezka? Mimo SVSMP, Arboretum Sofronka byl totiž spolupořadatelem hokejový klub Pilsen Wolves , tedy „Plzenští Vlčáci", který vznikl v roce 2012. Cílem tohoto klubu je rozvoj mládeže nejen po stránce sportovní, ale i osobnostní a zpřístupnění tohoto oblíbeného sportu pro každého. Proto připravují pro děti doprovodné aktivity jak sportovní, tak zábavné.

 Především díky krásnému počasí letošního podzimu, kdy teploměr v meteorologické stanici v arboretu ukázal 21 stupňů, se sešlo neuvěřitelné množství lidí, odhadem na patnáct set. Trasa procházky mezi stanovišti s pohádkovými bytostmi začínala u budovy arboreta a pokračovala horní plochou arboreta kolem zookoutku s dančí zvěří, kolem rybníčků Rozkopaný a Vydymáček, aby se obloukem vrátila k budově arboreta. Na startu každý malý soutěžící dostal účastnický list, na který po splnění úkolů sbíral razítka a v cíli si pak vyzvedl sladkou odměnu a drobné upomínkové předměty. V cíli byl také připravený oheň, na kterém si většina účastníků opékala buřty.

Během zimních měsíců bude arboretum přístupné vždy ve všední dny od 9:00 do 15:30 a příští jaro opět přivítáme tradičním pochodem „Vítání jara aneb Z Rybárny na Sofronku“, který plánujeme na sobotu 24. března 2018.

    

    

    

    


Lucie Kaňáková
Ing. Jan Kaňák, Ph.D.
SVSMP, úsek LZVH, Arboretum Sofronka

Město Plzeň