2017

Arboretum Sofronka hostilo Unii Botanických zahrad ČR

31. 8. 2017 | Autor: Kaňáková Lucie

Unie Botanických zahrad České republiky byla založena v r. 2005 na ustavující Valné hromadě ve VÚKOZ Průhonice jako občanské sdružení osob a institucí, reprezentujících botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky. Jejím sídlem je Botanická zahrada hlavního města Prahy a v současné době má 35 členů. Smyslem činnosti Unie je napomáhat uplatňování poslání botanických zahrad a jejich celkovému rozvoji.

Unie každoročně pořádá pro své členy setkání, nazvané „botanické družení“, které ve dnech 23. - 24. srpna 2017 zajišťovala Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci s Arboretem Sofronka.

Ve středu 23. srpna byla pro více než padesátku zúčastněných připravena prohlídka botanických expozic plzeňské zahrady, která pokračovala v přednáškové místnosti Na statku přednáškou Tomáše Peše o Nové Kaledonii.

Druhý den byla na programu od 9:30 do 13:00 exkurze v Arboretu Sofronka, po jejímž ukončení byl v arboretu pro účastníky setkání připraven oběd pod širým nebem, který celý program „botanického družení“ ukončil.

Podle ohlasů všech zúčastněných byla celá akce velmi dobře připravena a zasloužili se o to především z plzeňské ZOO a BZ Václava Pešková a Tomáš Peš, z Arboreta Sofronky pak jeho vedoucí Jan Kaňák.

      

       

      

      

Město Plzeň