2016

Zpráva o místním kole soutěže YPEF v Plzni

2. 3. 2016 | Autor: Kaňáková Lucie

Dne 17. února 2016 proběhlo v Plzni pod patronací Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně první kolo mezinárodní soutěže YPEF (Young People in European Forests). Tato znalostní soutěž, která má své kořeny u polských lesníků, je zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Do této mezinárodní soutěže jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. Mezinárodní spolupráce a společná snaha o vzdělávání současné i budoucí generace je významná nejen pro pedagogy a lesníky, ale i pro celou společnost.

První ročník místního kola soutěže YPEF proběhl na tzv. Rybárně, v budově vedení plzeňských městských lesů na hrázi Boleveckého rybníka. Soutěžní klání slavnostně zahájil vedoucí městských lesů Ing. Havelka. Zúčastnilo se ho 8 tříčlenných družstev ve dvou kategoriích. Soutěžící absolvovali teoretickou část ve formě testu a praktickou část ve formě poznávání různých přírodnin.

V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z 9. A 16. ZŠ v Plzni ve složení Martin Vápeník, František Chaloupka a Pavla Andrlová pod vedením paní učitelky RNDr. Pelnářové. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo ze Střední průmyslové školy dopravní v Plzni ve složení Pavla Šmídlová, Štefanie Kaprová a Tereza Vilímková pod vedením paní učitelky Bc. Kubíkové. Vítězové obou kategorií obdrželi z rukou organizátorů diplom a sladkou odměnu a postupují do regionálního kola soutěže, které se uskuteční 17. března v budově Střední lesnické školy ve Žluticích.

Lucie Kaňáková, LZVH, Arboretum Sofronka

(Další informace o soutěži na webových stránkách www.ypef.cz.)

    

Město Plzeň