2016

Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov

25. 11. 2016 | Autor: Langhammerová Daniela

Ministerstvo zemědělství v 1. kole příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 se rozhodlo podpořit projekt města Plzně pod názvem Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov. Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury má vést ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Jak lesní cesta, tak přilehlý les, jsou ve vlastnictví města Plzně a hospodaří zde SVSMP.

Stávající lesní cesta o délce 1,402 km bude rekonstruována tak, že bude zřízena štěrková vozovka na dosavadním zemním tělese pomístně upraveném posypem štěrku. Krytem bude zakalený štěrk, částečně živice. Cesta bude opatřena nezbytným odvodňovacím systémem, napojením bočních linií hospodářskými sjezdy tak, aby cesta sloužila odvozu dřeva a ostatní lesohospodářské dopravě i rekreačním nemotorizovaným návštěvníkům lesa.

V současné době je projekt v realizační fázi, která bude končit v březnu 2017.

Město Plzeň