2016

Rekonstrukce a výluky na tramvajových a trolejbusových tratích v Plzni v roce 2016

11. 4. 2016 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Oprava tramvajového přejezdu nám. Generála Píky
termín provádění stavby na TT: 25. 3. – 27. 3. 2016
investor:
město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: Na obou přejezdech v kruhovém objezdu na nám. Gen. Píky budou vyjmuty poškozené velkoplošné panely BKV a na novou asfaltovou podkladní vrstvu budou položeny nové panely BKV.
způsob zajištění náhradové dopravy: Linky č. 1 a 2 budou ukončeny na náměstí Republiky a v úseku nám. Republiky – Slovany / Světovar bude zavedena náhradní autobusová doprava.
STAVBA DOKONČENA

Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň – Černice, Štefánikova ul.
termín provádění stavby: duben – říjen 2016
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP, PMDP, a.s.
cena stavby: přibližně 55 mil. Kč vč. DPH
způsob provádění: Bude postavena nová měnírna (zařízení pro transformaci primárního proudu 22 kV na stejnosměrný trakční proud 600 V) u křižovatky s ulicí Ke Kačí louži. Dále bude provedena rekonstrukce Štefánikovy ul. v úseku Na Kovářské stráni – Na Vápenicích vč. výstavby chodníku, položeno kabelové vedení, rekonstruováno trakční trolejové vedení a přestavěna zastávka „K Plzenci“.
způsob zajištění náhradové dopravy: Trolejbusy linek 10 a 13 budou v době uzavírky Štefánikovy ulice využívat pomocný dieslový pohon na objízdných trasách s využitím ulice Nepomucká.

STAVBA DOKONČENA

Rekonstrukce TT Karlovarská 3. etapa
termín provádění stavby na TT: výluka od 1. září do 27. listopadu 2016
investor: město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP, SÚS Plzeňského kraje
cena stavby: přibližně 79 mil. Kč vč. DPH
způsob provádění: Stávající svršek bude kompletně odstraněn a vybourán, nově bude položen kolejový rošt na betonových pražcích do štěrku. Zákrytové panely budou pouze ke křižovatce se Studentskou ulicí, dále bude svršek otevřený. V místě přejezdů bude betonová deska. Součástí stavby je i úprava Gerské ul. až po Plzeňku vč. zrušení podchodu.
způsob zajištění náhradové dopravy: Linka č. 4 bude rozdělena do dvou linek. Ponechaná linka č. 4 (obousměrné tramvaje) bude ukončena v zastávce Sokolovská. K ní bude v pracovních dnech doplněna linka č. 3 v trase Bory – Mozartova. Dopravu na vyloučeném úseku zajistí autobusové linky č. 3A (Lékařská fakulta – Košutka) a 4A (Sokolovská – Košutka).


Rekonstrukce TT v ulicích Slovanská, Mikulášská (úsek Sladkovského – Barrandova)

termín provádění stavby na TT: 13. – 31. srpna 2016
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP, Vodárna Plzeň a.s.
cena stavby: přibližně 36 mil. Kč vč. DPH
způsob provádění: V úseku Sladkovského – Radyňská se bude opravovat kolej ve směru do centra, celá konstrukce trati bude vybourána a nový svršek bude na panelech VÚIS se stojinovou kolejnicí a asfaltovým zákrytem. Vyměněn bude též kolejový oblouk do Sladkovského ulice včetně výhybky a křížení. V úseku Barrandova – Radyňská budou v obou kolejích vybrány staré tramvajové panely a na nové asfaltové podloží položeny nové panely BKV. V rámci rekonstrukce proběhne i výměna vodovodních armatur a přípojek a sanace kanalizačního řadu. Z toho důvodu bude ulice uzavřena pro automobilovou dopravu již od začátku srpna 2016.
způsob zajištění náhradové dopravy: Tramvaje linek č. 1 a 2 budou ukončeny u Zvonu a bude zavedena náhradní autobusová doprava v úseku nám. Republiky – Slovany – Světovar – nám. Republiky. Ve druhé části výluky, kdy již bude sjízdný úsek Radyňská – Barrandova, budou tramvaje linky č. 2 jezdit normálně a linka č. 1 bude vedena jednosměrně přes Slovany a Světovar zpět do centra.

STAVBA DOKONČENA


Rekonstrukce TT Mikulášská – podjezdy u nádraží

termín provádění stavby na TT: leden 2017 – srpen 2018
investor: SŽDC, s.o. + město Plzeň zastoupené OIMMP
způsob provádění: součást stavby Uzel Plzeň 2. stavba. Úprava zahrnuje výstavbu nových železničních mostů, zahloubení Mikulášské ulice o 80 cm a její rozšíření, přeložení všech inženýrských sítí. Nová tramvajová trať bude vystavěna jako pevná jízdní dráha.
způsob zajištění náhradové dopravy: Dopravní opatření budou velmi rozsáhlá. V zásadě budou tramvaje projíždět po celou dobu stavby staveništěm po jednokolejných provizoriích. V průběhu stavby bude několik desetidenních výluk (např. při bourání starých mostů). Pro odklon trolejbusové linky č. 12 bude v předstihu vystavěna nová trať Koterovská – Železniční – most Nad Nádražím – U Prazdroje, tato trať bude pak ponechána jako trvalá.
Pro další nejbližší roky se připravují následující projekty rekonstrukcí tramvajových tratí:

• rekonstrukce TT na mostě gen. Pattona (součást celkové přestavby mostu, předpoklad realizace trati 2017 - 2018)
• rekonstrukce TT Koterovská, úsek Sladkovského – nám. Gen. Píky
• rekonstrukce TT Přemyslova – Skvrňanská
• rekonstrukce TT Klatovská, úsek sady Pětatřicátníků – Dobrovského
• rekonstrukce ul. Terezie Brzkové, úsek Macháčkova – Vejprnická
• repanelizace TT Slovanská, úsek Částkova – Slovany.


Článek bude průběžně aktualizován.

Město Plzeň