2016

Realizace cyklistické infrastruktury v roce 2015

8. 3. 2016 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KARLOVARSKÁ
Podél Karlovarské třídy mezi křižovatkami s Boleveckou a Lidickou ulicí byla postavena nová stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. Pás pro cyklisty je v převážné délce oddělený od pásu pro chodce zeleným rabátkem s nově vysazeným stromořadím. Tím došlo k propojení dříve vybudovaných stezek podél Karlovarské a vznikla ucelená trasa od sadů Pětatřicátníků až na Košutku.
Délka 250 m
Investor: město Plzeň zastoupené SVSMP


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY NA JÍKALCE – VEJPRNICKÁ

Novostavbou stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem od ulice Na Jíkalce k začátku zástavby Předních Skvrňan (po levém břehu Vejprnického potoka) byla dokončena ucelená cyklistická trasa z centra do Zadních Skvrňan.
Délka 450 m
Investor: město Plzeň zastoupené SVSMP


STEZKA PODÉL MALOSTRANSKÉ ULICE

Podél Malostranské ulice byla od náměstí Milady Horákové ke křižovatce s Jasanovou ulicí v místě dosavadního chodníku vyznačena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Cyklistická trasa dál pokračuje po staré Malostranské ulici k novému úseku stezky (pod vybudovanou zastávkou MHD) do Květné ulice.
Délka 170 m
Realizace: SVSMP


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY NA NÁMĚSTÍ ČESKÝCH BRATŘÍ

Vyznačením stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem přes náměstí Českých bratří (mezi stezkou v Němejcově ulici a Schwarzovou ulicí) se pro cyklisty zvýšila bezpečnost na trase mezi Jižním předměstím a Bezovkou.
Délka 75 m
Realizace: SVSMP


REKONSTRUKCE RADOBYČICKÉ ULICE

V Radobyčické ulici je nový jednosměrný úsek pro motorovou dopravu v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Antonína Uxy a Čelakovského. Protože Radobyčickou ulicí vede významná cyklistická trasa od zimního stadionu do Resslovy ulice, byl v protisměru vybudován pruh pro cyklisty (v přidruženém prostoru).
Délka 100 m
Investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
PROPOJENÍ ZADNÍ CESTA – NA KOVÁŘSKÉ STRÁNI

Na rozhraní Bručné a Černic byla mezi ulicemi Zadní cesta a Na Kovářské stráni postavena asfaltová komunikace šířky 1,5 m (včetně veřejného osvětlení) určená pro chodce a cyklisty.
Délka 95 m
Realizace: SVSMP


OBOUSMĚRNÝ PROVOZ CYKLISTŮ V JEDNOSMĚRCE (JEN ZMĚNOU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ)

Byl stanoven obousměrný pohyb cyklistů v hlavním dopravním prostoru v jednosměrném úseku ulice K Ovčínu v Liticích (od ulice K Valše ke křižovatce se Spádnou ulicí).
Délka 280 m
Realizace: SVSMP

 

 

 

Město Plzeň