2016

Provozní doby SSZ na křižovatkách v Plzni od 1.3.2016

2. 3. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Od 1. března 2016 došlo k úpravě provozních dob SSZ u některých křižovatek v Plzni.

Asi nejvýznamnější změnou je zrušení celonočního provozu na zbývajících křižovatkách, které ještě v nepřetržitém režimu běžely. Po dohodě s Policií ČR byl na nich provoz nastaven od 4:00 hod. do 24:00. Konkrétně se jedná o K101 Tylova - Skvrňanská, K111 U Prazdroje - Sirková, K114 sady Pětatřicátníků a K401 Rokycanská - Jateční.

Důvodem k dalším změnám byl požadavek PMDP na prodloužení chodu SSZ kvůli provozu tramvají. Praxe ukazuje, že řidiči nerespektují pravidlo o přednosti odbočující tramvaje před souběžně jedoucími vozidly a z toho vznikají nebezpečné situace. Zejména se to týká levého odbočení ze Slovanské ulice. Doba provozu SSZ na K504 Slovanská - Sladkovského a K508 nám. Milady Horákové byla tedy prodloužena do 0:30, s režimem trvalé zelené po hlavní a odbočením pouze na výzvu.

Další drobné úpravy pak byly provedeny nejčastěji za účelem sjednocení doby provozu konkrétního SSZ s okolím.

Celkový přehled je dostupný v tabulce pod článkem.

Soubory ke stažení:

Město Plzeň